Likwidacja MZWiK – informacje dla mieszkańców

{[description]}

Likwidacja MZWiK – informacje dla mieszkańców

W związku z zakończeniem procesu likwidacji Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, z dniem 1 stycznia 2020 roku zadania i obowiązki zlikwidowanego zakładu przejął Referat Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Urzędu Miasta w Sławkowie.

Przedstawiamy kilka ważnych informacji dla mieszkańców:

1. Do podstawowych zadań Referatu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej należą przede wszystkim kwestie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości płynnych.
2. Woda do mieszkańców i innych odbiorców dostarczana jest – tak jak dotychczas – z ujęcia zlokalizowanego w Sławkowie przy ul. Okradzionowskiej 29B.
3. Zgłoszenia dotyczące awarii sieci wodno - kanalizacyjnej, stanów wskazań wodomierzy oraz wywozu nieczystości płynnych należy przekazywać tak jak dotychczas pod nr tel. 32 293 14 20.
4. Wszelką korespondencję dotyczącą gospodarki wodno-kanalizacyjnej i spraw kierowanych dotychczas do MZWiK można dostarczać w następujący sposób:

  • składać w sekretariacie Urzędu Miasta Sławków, Rynek 1, lub
  • wysyłać pod adres: Urząd Miasta Sławków, 41-260 Sławków, Rynek 1, lub
  • wysyłać elektronicznie pod adres: um@slawkow.pl.

5. Bezpośrednie wpłaty gotówkowe za dostawę wody, odprowadzanie ścieków i odbiór nieczystości płynnych przyjmowane są w kasie Urzędu Miasta Sławków, Rynek 1.
6. Przelewy bankowe za dostawę wody, odprowadzanie ścieków i odbiór nieczystości płynnych dokonywać można na konto o numerze 95 1090 0088 0000 0001 4347 4306.

 W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Referatem Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Urzędu Miasta Sławków:

ul. Okradzionowska 29 B
41-260 Sławków
tel.: 32 293 14 20
e-mail: um@slawkow.pl

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop