Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie

Biblioteki, czytelnieBiblioteki, czytelnie
{[img_desc]}

Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie jest samorządową instytucją kultury. Jej działalność polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury oraz rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców.
Do szczegółowego zakresu działań biblioteki należy:

  • gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
  • wytwarzanie materiałów informacyjnych,
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczenia do domów oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
  • popularyzacja książki, wiedzy, informacji, wiedzy i czytelnictwa,
  • prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych,
  • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
  • doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową, której celem jest popularyzacja czytelnictwa oraz edukacja literacka i regionalna. Zadanie to jest realizowane poprzez konkursy czytelnicze i plastyczne, kierowane do dzieci i młodzieży, lekcje biblioteczne oraz zajęcia dla najmłodszych czytelników.

Lokalizacja GPS:
50.29634979999999,
19.38050450000003

Adres: Sławków, ul. gen. Władysława Sikorskiego 4, 30-363 Kraków

Dyrektor: Agnieszka Wąs

Telefon: 32 293 12 16

E-mail: biblioteka@mbp.slawkow.pl

Strona www: http://mbp.slawkow.pl/