Miejskie obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W środę 3 maja sławkowianie świętowali 232 rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Obchody rozpoczęły się uroczystym przemarszem z rynku do parafialnego kościoła, gdzie odprawiona została msza.

Po mszy w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i przejściu na rynek delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicami znajdującymi się na ścianie ratusza.

- Każdego roku przypominamy nie tylko samo znaczenie faktu uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Mówimy też o powodach jej uchwalenia, wśród których najważniejszym była potrzeba rozliczenia się z narodowymi wadami i błędami przeszłości, które doprowadziły ponad dwa wieki temu do utraty wolności przez nasz kraj - powiedział w okolicznościowym przemówieniu burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk. - Obecnie jako naród i społeczeństwo jesteśmy podzieleni jak chyba nigdy wcześniej po 1989 roku. Dialog coraz częściej zastępuje werbalna przemoc, a fakty i rzeczowe argumenty w publicznej dyskusji coraz wyraźniej ustępują pola manipulacjom i propagandzie. Dziś, szczególnie w kontekście wydarzeń ostatnich kilkunastu miesięcy jak nigdy wcześniej powinniśmy dostrzegać, że podstawą pomyślności naszej Ojczyzny musi być narodowa zgoda i jedność w fundamentalnych dla kraju sprawach. Że silna Polska to Polska nowoczesna i otwarta, szanująca stanowione prawa. To Polska na trwale osadzona w europejskiej rodzinie państw. To Polska bezpieczna swoją obecnością w Sojuszu Północnoatlantyckim. To również Polska dumna ze swoich wielowiekowych tradycji i narodowego dziedzictwa - dodał burmistrz Sławkowa.

Oprawę muzyczną mszy zapewnił Chór Cantamus Domino, a oprawę artystyczną miejskich obchodów - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Baranowskiego.