Budżet na 2018 rok w liczbach

{[description]}

Budżet na 2018 rok w liczbach

Mniejsze zadłużenie miasta i prawie 3 mln zł na inwestycje – tak wygląda budżet Sławkowa na 2018 rok, przyjęty przez radnych podczas sesji pod koniec grudnia. Uwagę zwraca przede wszystkim mniejszy deficyt budżetowy, w porównaniu z ubiegłoroczną uchwałą o prawie 900 tys. zł. Zmniejsza się również planowane zadłużenie miasta.

Projekt budżetu został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową i wszystkie komisje Rady Miejskiej. Sporą pozycję w budżecie zajmują planowane wydatki inwestycyjne. Wśród nich znajdzie się trzeci etap modernizacji sieci wodociągowej ulicy Biskupiej na odcinku od Staropocztowej do Piekarskiej. Za 50 tys. zł zmodernizowana zostanie część dróg tłuczniowych. Kolejne 750 tys. zł zaplanowano na bieżące remonty dróg gminnych, kompleksowy remont ulicy Biskupiej od Staropocztowej do Piekarskiej, remont mostu na Browarnej i realizację kolejnego etapu programu kompleksowych remontów gminnych dróg.

– Wszystko wskazuje na to, że w 2018 roku nareszcie uda się doprowadzić do realizacji drugiego etapu przebudowy ulicy Kolejowej. We wrześniu 2017 roku po raz kolejny wystąpiliśmy o wykonanie tej inwestycji i w budżecie na 2018 rok przyjętym przez powiatowych radnych nareszcie znalazła się ta inwestycja. Zgodnie z ustaleniami i wielokrotnie powtarzaną deklaracją, wesprzemy powiat w jej realizacji kwotą 150 tys. zł, czyli w wysokości połowy kosztów inwestycji. Dziękuję w tym miejscu radnej powiatowej Ewie Bierońskiej za wsparcie naszego wniosku. Liczę na to, że po zrealizowaniu tej inwestycji będziemy mogli wspólnie przystąpić do kolejnych prac inwestycyjnych na powiatowych drogach – podkreśla burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk. Wśród inwestycji jest również realizacja pierwszego etapu budowy energooszczędnego oświetlenia osiedla Stawki. Za kwotę 40 tys. zł zostanie uzupełnione oświetlenie uliczne również w innych częściach Sławkowa. W planach jest też między innymi remont dachu Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego, remonty w części budynków komunalnych i remont studni na rynku. Duże zainteresowanie programem dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2017 roku spowodowało, że w budżecie znalazło się na ten cel 50 tys. zł. Finanse miasta w 2018 roku zasili dodatkowo ponad 1,3 mln zł. – Wszystko dzięki pozytywnemu rozstrzygnięciu sporu podatkowego związanego z niesłusznym – jak uznało Samorządowe Kolegium Odwoławcze – zwolnieniem z podatku od nieruchomości posiadanej infrastruktury kolejowej przez jednego z podatników. Sprawa dotyczy lat 2014 i 2015 – mówi skarbnik miasta Paweł Kuc. Bez zmian pozostają również stawki podatków nieruchomości dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Są one takie same, jak w 2016 roku.

– Budżet, który opracowaliśmy, gwarantuje stabilność finansową miasta, o której zachowanie od początku kadencji mocno walczymy. Zmniejszamy deficyt i ograniczamy zadłużenie miasta przy zachowaniu dobrego poziomu wydatków inwestycyjnych. Serdecznie dziękuję służbom finansowym miasta za wytężoną pracę, a radnym za poparcie planu finansów miasta na 2018 rok zdecydowaną większością – mówi burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop