MOPS zaprasza do udziału w programie

{[description]}

MOPS zaprasza do udziału w programie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w przedsięwzięciach realizowanych przez Klub Integracji Społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie realizuje projekt
„Rozwój usług społeczno-zawodowych w Sławkowie przy wykorzystaniu infrastruktury nowego CIS-Z”
współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego oraz łagodzenie skutków ubóstwa poprzez pomoc najbardziej zagrożonym grupom społecznym zamieszkującym zdegradowane obszary Sławkowa. Działania prowadzone są w Klubie Integracji Społecznej, a ich celem jest aktywizowanie społeczności lokalnej, tworzenie poczucia przynależności do danego miejsca i społeczności.

Działania KIS nakierowane są na  przywrócenie zdolności do zatrudnienia i powrotu na rynek pracy m.in. dzięki zastosowaniu usług o charakterze zawodowym.

Nowopowstały KIS służy osobom mającym problem z wejściem, czy utrzymaniem się na rynku pracy, a także osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. m.in. poprzez organizację wolontariatu i grup wsparcia,  a także: wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, pracownika socjalnego, czy konsultanta ds. uzależnień, coaching, prace społecznie-użyteczne, szkolenia zawodowe.

Ponadto prowadzony jest Program Aktywności Lokalnej (PAL), który oferuje różne formy wsparcia mające na celu aktywizację społeczną, zawodową, edukacyjną i zdrowotną. Głównym celem PAL- u jest podniesienie poziomu aktywności mieszkańców w celu poprawy sytuacji osobistej i integracji społecznej oraz poprawy jakości życia rodzin. W ramach aktywnej integracji planuje się objęcie uczestników wsparciem w postaci:

  • usług aktywnej integracji o charakterze społecznym m.in.: grup samopomocy, animatora lokalnego, usług edukacyjnych, wolontariatu, spotkań sąsiedzkich, organizacji wyjść i wyjazdów integracyjnych dla aktywnych uczestników,
  • usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym: tj. poradnictwo zawodowe dla osób biernych zawodowo, poszukujących pracy, planujących przekwalifikowanie zawodowe.

Osoby chętne do udziału serdecznie zapraszamy!

Dokumenty rekrutacyjne oraz szczegółowe informacje o warunkach rekrutacji dostępne są w siedzibie MOPS w Sławkowie ul. Kościelna 11 tel. 32 260 82 28 w. 25. 
Klub Integracji Społecznej znajduje się  w budynku przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 4, 41-260 Sławków.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop