Można składać wnioski o zakup węgla

{[description]}

Można składać wnioski o zakup węgla

Informujemy, iż można już składać wnioski o preferencyjny zakup węgla. Sprzedaż węgla przez Miasto Sławków będzie odbywać się tylko dla mieszkańców Sławkowa.

Węgiel pochodzić będzie z KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek i dostępny będzie w cenie 1.750 zł za tonę.

Dostępne rodzaje węgla to kostka, orzech, ekogroszek, miał i pochodzą one z własnej, polskiej produkcji kopalni.

UWAGA! Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do końca 2022 roku można będzie kupić w ten sposób maksymalnie 1,5 tony węgla. Drugie 1,5 tony będzie można kupić po nowym roku.

Czas realizacji zamówienia uzależniony będzie od dostępności węgla na składzie kopalni.

Miejscem składowania węgla i jego odbioru będzie Skład Węglowy Nocoń Łukasz, ul. Walcownia 17.

Transport węgla ze składu do kupującego i ewentualne paczkowanie stanowi koszt własny kupującego i może być ustalony bezpośrednio ze składem.

Jak wygląda procedura składania wniosków i zakupu węgla?

  1. Aby kupić węgiel po preferencyjnej cenie 1.750 zł za tonę należy wypełnić odpowiedni wniosek. Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Miasta, Rynek 1 (parter oraz I piętro – Sekretariat). Można pobrać je też tutaj - WNIOSEK (docx), WNIOSEK (pdf).
  2. Wypełniony wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta (Rynek 1, I piętro).
  3. Urząd Miasta dokona weryfikacji wniosku pod kątem prawidłowości wypełnienia danych oraz posiadania przez osobę składającą wniosek uprawnień do skorzystania z zakupu po preferencyjnej cenie (zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych).
  4. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku osoba go składająca zostanie poinformowana przez Urząd Miasta drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną.
  5. Przy okazji kontaktu urzędu z osobą składającą wniosek zostaną też przekazane informacje o możliwych sposobach dokonania płatności za węgiel (zapłacić będzie można w kasie Urzędu Miasta lub za pośrednictwem rachunku bankowego).
  6. Po dokonaniu przez kupującego płatności i potwierdzeniu faktu jej dokonania przez urząd miasta, osoba składająca wniosek zostanie poinformowana o terminie, w którym będzie można odebrać węgiel ze składu na Walcowni.
Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop