MZWiK: traser pomoże w usuwaniu skutków awarii

{[description]}

MZWiK: traser pomoże w usuwaniu skutków awarii

Browarna, Kwartowska, Podwalna... Trzy ulice i trzy – w ciągu zaledwie dwóch dni – awarie sieci wodociągowej. Wyjątkowo pechowy okazał się koniec ubiegłego tygodnia dla mieszkańców centrum miasta.

Pełne ręce roboty mieli pracownicy Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, którzy walczyli ze skutkami następujących jedna po drugiej awarii. Wszystko to efekt pękania – pamiętającej jeszcze lata siedemdziesiąte – sieci wodociągowej.

Aktualnie na obszarze miasta zmodernizowane jest zaledwie około 30% sieci. Reszta to przeważnie stara, pozbawiona elastyczności instalacja żeliwna. Jedyną metodą naprawy takich uszkodzeń jest zakładanie specjalnych opasek. Na terenie Sławkowa są i takie miejsca, gdzie na długości kilkuset metrów uszczelniających opasek założono już kilkanaście. Mimo natychmiastowej reakcji MZWiK, często zdarza się, że ponowne napełnianie sieci po usunięciu usterki pociąga za sobą awarie na kolejnych odcinkach.

Na całkowitą wymianę sieci wodociągowej przyjdzie zapewne jeszcze poczekać. Wszystko będzie uzależnione od możliwości systematycznego pozyskiwania na ten cel środków zewnętrznych. Zwykle inwestycje takie przeprowadza się przy okazji kapitalnego remontu dróg. Tak dzieje się chociażby właśnie teraz na objętej programem rewitalizacji ulicy Kościelnej, Małego Rynku i Staropocztowej. W tej chwili głównym problemem są niesprawne i często zaasfaltowane zasuwy w sieci wodociągowej, więc zupełnie niespełniające swojej roli. Skutkiem tego w przypadku pęknięcia instalacji zakład zmuszony jest do wyłączania dopływu wody do zdecydowanie większej części miasta, niż wynikałoby to z jej zasięgu. Podjęto już działania, które pozwolą częściowo ograniczyć zasięg wyłączeń w przypadku awarii. MZWiK zakupi również specjalne urządzenie, tzw. traser do lokalizacji przebiegu sieci pod ziemią, który umożliwi określenie dokładnego położenia zasuw. Większość z nich wymagać będzie zapewne sukcesywnej wymiany.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop