Naukowy grant na badania w Sławkowie

Maksym Pięta

Naukowy grant na badania w Sławkowie

Foto: Maksym Pięta
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Do końca czerwca trwać będą na terenie miasta badania terenowe, prowadzone przez dwa koła naukowe Akademii Górniczo – Hutniczej z Krakowa. Prace kół naukowych hydrogeologii „Hydro” i geologii inżynierskiej „Sigma” rozpoczęły się 26 maja. Realizowane są w ramach grantu rektorskiego AGH dla studenckich kół naukowych.

Projekt realizowany jest przy współpracy ze sławkowskim urzędem miasta. - W ramach już przeprowadzonych badań terenowych studenci dokonali rozpoznania hydrogeologicznego. Wykonana została też inwentaryzacja źródeł wody, znajdujących się na terenie naszego miasta. Dzięki badaniom wiemy już na przykład, jaką mają one wydajność. Teraz są badane pod względem ich parametrów fizykochemicznych – wyjaśnia Maksym Pięta z UM w Sławkowie. Studenci pobrali również próbki z cieków powierzchniowych, w tym z Białej Przemszy. Dzięki temu można będzie ocenić ich jakość i ustalić dokładny skład chemiczny.

Pracujący w Sławkowie młodzi naukowcy przeprowadzili pomiary głębokości występowania wód podziemnych na podstawie pomiarów studni gospodarskich. Z używanych studni pobrane zostały również próbki wody.

- Podczas prac członkowie Koła Naukowego Geologii Inżynierskiej „Sigma” wykonali blisko pięćdziesiąt otworów badawczych, z których najgłębsze miały ponad 5 metrów. Wiercenia wykonane zostały za pomocą penetrometrów ręcznych, a ich wyniki pomogą na przykład w ocenie bezpieczeństwa posadowienia obiektów budowlanych czy rozpoznaniu utworów płytkiego podłoża gruntowego – podkreślają doktoranci AGH Kamil Juśko i Agata Kasprzak, którzy koordynują prace realizowane w ramach grantu.

Urzędnicy ze Sławkowa liczą na to, że dzięki współpracy z AGH i prowadzonym badaniom lepiej będzie można poznać warunki hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie na terenie miasta.

foto: M. Pięta

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop