Nowe urządzenia rekreacyjne na Michałowie

Janusz Mróz

Nowe urządzenia rekreacyjne na Michałowie

Foto: Janusz Mróz
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Plenerowy zestaw urządzeń dla najmłodszych pojawił się właśnie przy budynku Centrum Usług Społecznych „Michałów”.

Nowe urządzenia razem z zewnętrzną siłownią stanowią strefę rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców oraz najmłodszych i dzieci korzystających z zajęć w świetlicy środowiskowej „Michałek” i klubie „Podwórkowy Michałek”.

W pierwszej połowie roku do wyremontowanego przez miasto budynku byłego przedszkola przy Michałowie 6 wróciło życie. Od kwietnia działa tu świetlica dla dzieci i Dziecięco-Młodzieżowy Klub „Podwórkowy Michałek”. W ramach bezpłatnych zajęć dzieci mogą korzystać ze wsparcia rozwijającego ich zdolności, zajęć edukacyjnych i sportowo-rekreacyjnych, wycieczek, a także pomocy specjalistów – psychologa i logopedy.

Jest też siłownia, sekcja fitness i sekcja tenisa stołowego, prowadzone przez TKKF „Michałek”. Z siłowni i sekcji fitness korzystać mogą członkowie Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Michałek, pod opieką którego znajdują się urządzenia.

Poza urządzeniami do zabawy, obok budynku znajduje się też zewnętrzna siłownia.

Budynek przedszkola na Michałowie powstał w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku i od długiego już czasu popadał w ruinę. – Zastanawiając się nad jego remontem i wykorzystaniem dla mieszkańców postanowiliśmy postawić na działalność społeczno-rekreacyjną. Dzięki pozyskaniu środków unijnych przywróciliśmy zrujnowany obiekt do życia – mówi burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

W ramach kapitalnego remontu budynku na Michałowie na parterze powstały sale do ćwiczeń i dwa pomieszczenia przeznaczone na świetlicę i działania społeczno-kulturalne. Całości dopełniły dwie szatnie z pełnym węzłem sanitarnym. Istniejący na parterze taras został zaadaptowany na salę sportową. Jest siłownia, szatnie i toalety. Wykonane zostały wszystkie niezbędne instalacje, łącznie z systemem monitoringu wizyjnego. Wykorzystano i zaadaptowano również część piwnic, zyskując dodatkowe powierzchnie.

Kapitalny remont budynku kosztował 2,53 mln zł. Pozyskane przez Urząd Miasta Sławków dofinansowanie pochodziło ze środków unijnych – 1,18 mln zł. Ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii miasto otrzymało 686 tys. zł a 304 tys. zł pochodziło z budżetu państwa, w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Miasto Sławków do inwestycji dołożyło tylko 403 tys. zł co stanowi 15,7% całej inwestycji.

Koszt utworzenia świetlicy w wyremontowanym budynku i placu zabaw wynosi ponad 400 tys. zł. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs. Dofinansowanie UE wynosi prawie 345 tys. zł, dofinansowanie z budżetu państwa – prawie 32,5 tys. zł. Wkład własny miasta to niecałe 28,4 tys. zł.

Na zdjęciu widoczne plenerowe urządzenie do zabaw dla dzieci

Na zdjęciu widoczne plenerowe urządzenie do zabawy dla dzieci

Na zdjęciu widoczna siłownia plenerowa i urządzenie do zabawy dla dzieci
foto: Janusz Mróz

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop