Nowy sprzęt i cyfrowe kompetencje

{[description]}

Nowy sprzęt i cyfrowe kompetencje

Nowoczesne wyposażenie i nowe kompetencje, które pomogą w rozwijaniu działalności kulturalnej – to efekt zrealizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie projektu „TechniKULTURA”, na realizację którego MOK pozyskał ponad 130 tys. zł.

Środki pochodziły z programu grantowego „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”. W ramach działań związanych z realizacją projektu zakupiono m.in. mikrofony, mikser wizyjny oraz nowoczesne kamery pozwalające nie tylko na rejestrację obrazu i dźwięku, ale również na prowadzenie transmisji. Nowe wyposażenie komputerowe i specjalistyczne oprogramowanie umożliwi sprawne tworzenie profesjonalnych i atrakcyjnych materiałów multimedialnych.

Dzięki realizacji projektu powstało również nowoczesne stanowisko do digitalizacji i obróbki obrazu. Umożliwi ono utworzenie cyfrowej kopii i katalogu zasobów archiwalnych i depozytów ośrodka, a w przyszłości stworzenie udostępnionego online cyfrowego repozytorium. W ramach systematycznych działań związanych z podnoszeniem poziomu dostępności oferty ośrodka dla osób ze specjalnymi potrzebami zakupiono także 3 przenośne pętle indukcyjne oraz 5 zestawów indywidualnych, które znajdują się w kasie i sekretariacie MOK oraz w Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturowej przy Rynku. Stanowić będą istotne wsparcie dla osób z wadami słuchu.

Działania projektowe obejmowały również cykl profesjonalnych szkoleń w których udział brali pracownicy MOK. Dzięki nim nie tylko poznali możliwości jakie daje zakupiony sprzęt i oprogramowanie, ale przede wszystkim istotnie poszerzyli swoją wiedzę i podnieśli kompetencje cyfrowe.

- To kolejny etap cyfrowej rewolucji, jaką rozpoczęliśmy kilka lat temu. Uzyskaliśmy kompetencje i sprzęt, który pozwoli wynieść ofertę kulturalną MOK na kolejny, dotychczas nieosiągalny poziom – podkreśla dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie Michał Kluczewski.

Realizacja projektu to dalszy etap rozwijania działalności sławkowskiego MOK-u. - Jestem przekonany, że dzięki temu projektowi uatrakcyjnimy ofertę kierowaną do naszych mieszkańców, w tym do najmłodszych. Ostatnie lata to dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie czas wielu zmian i inwestycji, począwszy od generalnego remontu budynku przeprowadzonego w 2019 roku, na który pozyskaliśmy kilka milionów złotych z funduszy europejskich i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – mówi burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

Zdjęcie ekranu komputera

Zakupiony sprzęt

Zakupiony sprzęt i wyposażenie

Zakupiony sprzęt

Scena MOK z rollupem i fotelami

Osoby podczas szkolenia

Osoby podczas szkolenia
foto: MOK Sławków

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop