Objazd dróg powiatowych

{[description]}

Objazd dróg powiatowych

W środę 26 maja odbyła się wizja dotycząca stanu i bezpieczeństwa przebiegających przez Sławków dróg powiatowych, za remonty i bieżące utrzymanie których odpowiedzialny jest Powiatowy Zarząd Dróg.

W trakcie objazdu służby miejskie zgłosiły przedstawicielom powiatu szereg uwag, związanych zarówno ze stanem nawierzchni, organizacją ruchu jak i kwestiami związanymi ze stanem chodników.

Poruszone zostały kwestie dotyczące odnowienia znaków, w tym oznakowania poziomego, sprzątania mechanicznego i letniego utrzymania dróg powiatowych oraz koszenia poboczy.

Choć urząd miasta na bieżąco wskazuje Powiatowemu Zarządowi Dróg najważniejsze kwestie związane z ich stanem i utrzymaniem, mieszkańcy proszeni są również o przekazywanie tego typu informacji do PZD.

Z Powiatowym Zarządem Dróg należy kontaktować się w sprawach związanych ze stanem następujących dróg powiatowych:

 • ul. Chwaliboskie – droga główna na odcinku od połączenia z ulicą Fabryczną na wysokości skrzyżowania z ul. Starowiejską (Gmina Bolesław) do skrzyżowania z ul. Okradzionowską, a także fragment drogi od numeru 22 do numeru 24,
 • ul. Fabryczna – cała droga od skrzyżowania z ul. Olkuską do połączenia z ul. Chwaliboskie na wysokości skrzyżowania z ul. Starowiejską (Gmina Bolesław),
 • ul. Olkuska – cała droga na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów Polskich do granic administracyjnych Gminy Sławków i Gminy Bolesław,
 • ul. Walcownia – droga główna od skrzyżowania z ul. Olkuską do granic administracyjnych Gminy Sławków i Gminy Bukowno (z wyłączeniem ulic bocznych),
 • ul. Józefa Piłsudskiego – cała droga od skrzyżowania z ul. Legionów Polskich do skrzyżowania z ul. Obrońców Westerplatte,
 • ul. Okradzionowska – na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z Drogą Krajową 94 oraz od tego skrzyżowania do granic administracyjnych Gminy Sławków i Gminy Dąbrowa Górnicza w dzielnicy Okradzionów,
 • ul. Wrocławska – droga główna na odcinku od skrzyżowania z ul. Obrońców Westerplatte do skrzyżowania z ul. Kołdaczka (w okolicy sklepu spożywczego),
 • ul. Obrońców Westerplatte – cała droga od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Wrocławską,
 • ul. Kołdaczka – cała droga od zjazdu z głównej ul. Wrocławskiej w okolicy sklepu spożywczego do przejazdu kolejowego przy ul. Hrubieszowskiej,
 • ul. Kolejowa – cała droga od skrzyżowania z ul. Kołdaczka do skrzyżowania z ul. Obrońców Westerplatte,
 • ul. Hrubieszowska – droga główna od przejazdu kolejowego do ul. Niwa przed „kanionem” (z wyłączeniem ulic bocznych),
 • ul. Niwa – droga główna od końca ul. Hrubieszowskiej przed „kanionem” do skrzyżowania z ul. Burki (z wyłączeniem ulic bocznych),
 • ul. Groniec – droga główna od skrzyżowania z ul. Burki do granic administracyjnych Gminy Sławków i Gminy Dąbrowa Górnicza wraz z odcinkiem drogi od skrzyżowania na Grońcu do terenów spółki Euroterminal (z wyłączeniem ulic bocznych).

Za utrzymanie, w tym remonty wyżej wymienionych ulic odpowiedzialne są służby powiatowe, a nie urząd miasta.

Dane kontaktowe do PZD:

Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z siedzibą w Rogoźniku, ul. Węgroda 59, 42-582 Rogoźnik

Telefon: (32) 287 75 19; (32) 287 78 72. Adres e-mail: sekretariatpzd@pzdbedzin.pl

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop