całkowite zachmurzenie

6.77 °C, całkowite zachmurzenie

Odpady niebezpieczne – co, gdzie, jak?

Krzysztof Kozieł

Odpady niebezpieczne – co, gdzie, jak?

Foto: Krzysztof Kozieł
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Odpady niebezpieczne ze względu na rodzaj, skład lub ilość, gdy niewłaściwie z nimi postępujemy mogą zagrażać nie tylko środowisku, ale i także zdrowiu ludzi i zwierząt. Ze względu na ich skład w większości mogą wykazywać właściwości palne i wybuchowe. Dlatego też postępowanie z nimi i związana z tym gospodarka odpadowa wymaga prawidłowego prowadzenia i szczególnej kontroli.

Nadmierna konsumpcja, dynamiczny rozwój przemysłu, wzrost sprzedaży wielu produktów często słabej jakości, które szybko się psują lub zużywają powodują napływ rzeczy, których ludzie szybko się pozbywają. Niezmiernie ważną kwestią jest wiedza dotycząca sposobu postępowania z odpadami niebezpiecznymi, czyli np. ze zużytym sprzętem RTV i AGD, bateriami i akumulatorami, chemikaliami, środkami ochrony roślin, olejami czy lekami. Tego typu odpady należy przekazywać odpowiedniemu podmiotowi.

W Sławkowie działa punkt odbioru odpadów niebezpiecznych tzw. GPZON - Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, gdzie mieszkańcy Sławkowa mogą bezpłatnie zostawić, odpady niebezpieczne, w ilości i rodzaju wskazującym na wytworzenie ich w gospodarstwie domowym np.: metal, zużyte opony, leki. Ponadto w GPZON, który zlokalizowany jest przy ulicy Hallera można oddać odpady z drobnych remontów – odpady budowlane i rozbiórkowe (do 1 tony na nieruchomość).

Do GPZON przyjmowane są: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności i opakowania po nich, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (w tym świetlówki), urządzenia zawierające freony, oleje i smary, farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, zużyte opony, leki detergenty zawierające substancje niebezpieczne, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki, odpady budowalne i rozbiórkowe, ramy okienne i drzwiowe bez szyb. Pamiętajmy by odpadów tych nie wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady komunalne!

Warto wiedzieć, że zużyty sprzęt możemy oddać nie tylko do GPZON, ale także nieodpłatnie w sklepie lub hurtowni, jeśli kupujemy sprzęt nowy tego samego rodzaju, czyli dokonujemy wymiany, np. pralkę za pralkę. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem RTV i AGD ułatwia poddawanie tych odpadów procesom odzysku. Można odzyskać np. żelazo, miedź, cynk, ołów oraz, tworzywo sztuczne. Pamiętajmy, że zużytego sprzętu nie wolno wrzucać z innymi odpadami do jednego pojemnika. Zużyty sprzęt RTV I AGD zawiera substancje niebezpieczne tak jak rtęć, kadm czy freon.

Baterie i akumulatory musimy zbierać selektywnie i umieszczać w pojemnikach do tego przeznaczonych. Jedna bateria do zegarka może skazić nawet do 50 tysięcy litrów wody, a jedna bateria typu paluszek na trwałe zanieczyszcza metr sześcienny ziemi!

Należy pamiętać, aby nigdy nie wlewać zużytych olejów przepracowanych do wód, gleby, ziemi czy kanalizacji. Nie wolno spalać farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych, opon itp. w paleniskach domowych, ponieważ są źródłem emisji szkodliwych substancji do atmosfery! Niewykorzystane pozostałości farb, olejów, przepracowanych, rozpuszczalników i innych tego typu substancji mieszkańcy Sławkowa mogą nieodpłatnie oddać do GPZON. Tutaj także warto pamiętać, że olej z samochodu można zostawić w serwisie samochodowym, jeśli wymieniamy na nowy. Przy wymianie opon na nowe stare ogumienie możemy zostawić u wulkanizatora albo w warsztacie samochodowym. Do GPZON przyjmowane są tylko opony czy oleje od osób fizycznych (z gospodarstw domowych). Opony z zakładów wulkanizacyjnych, a także inne odpady, jak przepracowane oleje samochodowe z warsztatów samochodowych nie są odpadami komunalnymi. Odbiór takich odpadów wymaga podpisania przez warsztat samochodowy lub wulkanizacyjny umowy bezpośrednio z firmą, która odbierze je do utylizacji. Pamiętajmy o tym i nie dajmy się nabierać na nieuczciwe praktyki niektórych przedsiębiorców, którzy przerzucają na mieszkańców obowiązek zagospodarowania odpadu!

Nie wylewamy chemikaliów do kanalizacji, ponieważ w ten sposób niszczymy system kanalizacji i utrudniamy oczyszczanie ścieków. Nie wylewamy również chemikaliów na powierzchnię gleby. Substancje szkodliwe w nich zawarte mogą trafić do łańcucha pokarmowego, stanowiąc tym samym zagrożenie dla roślin oraz zdrowia i życia ludzi i zwierząt.

Godziny otwarcia GPZON:

  • wtorek – 12:00 – 16:00
  • środa – 8:00 – 12:00
  • czwartek – 12:00 – 16:00
  • sobota – 8:00 – 12:00

W razie wątpliwości jak postąpić z wybranym rodzajem odpadu zawsze można skontaktować się z Referatem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UM Sławków, gdzie uzyskany stosowną pomoc i wsparcie (tel. 32 29 31 552, Sławków ul. Łosińska 1). W siedzibie urzędu możemy także otrzymać nieodpłatnie worki do selektywnej zbiórki odpadów (papier, plastik i metale, szkło, BIO).

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-