całkowite zachmurzenie

-8.21 °C, całkowite zachmurzenie

Ogłoszenie o przetargu

{[description]}

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu przy Małym Rynku 10 z przeznaczeniem ma usługi finansowo-biurowe.

Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na najem lokalu użytkowego na usługi finansowo - biurowe w tym usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwa finansowego, rachunkowego i kredytowego, w budynku w Sławkowie, położonego przy Mały Rynek 10 na działce Nr 3332 będącej własnością Gminy Sławków zapisanej w KW Nr KA1D/00030782/9 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Sławkowie, ul. Łosińska 1 - sala posiedzeń na parterze.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi 303,60 zł netto.

Wysokość wadium: 50,00 zł.

Termin wniesienia wadium – najpóźniej do dnia 14 grudnia 2020 r.

Umowa najmu nieruchomości zostanie zawarta na okres 5 lat z dodatkowym zapisem o braku możliwości jego podnajmu. Lokal położony na parterze budynku w Sławkowie przy Mały Rynek 10, składa się z dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni 18,66 m2.

Obiekt, w którym znajduje się lokal położony jest w zabytkowym obszarze Starego Miasta.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym: 1.MUz-A – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej w zabytkowym obszarze Starego Miasta. OK”A” strefy ochrony konserwatorskiej „A” – pełnej ochrony.

Szczegółowe informacje wraz z projektem umowy najmu dostępne są TUTAJ.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-