„Once upon a time...”

materiały prasowe SPP

„Once upon a time...”

Foto: materiały prasowe SPP
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Na przełomie listopada i grudnia sławkowskie Stowarzyszenie „Porozumienie Pokoleń” realizowało kolejny międzynarodowy projekt, tym razem dla polskiej, ukraińskiej i słowackiej młodzieży.

Oprócz uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej, w projekcie wzięli również udział uczniowie ukraińskiej szkoły - Ternopil School 5 with Advanced Foreign Languages i reprezentanci słowackiej organizacji pozarządowej A.D.E.L. - Association for Development, Education and Labour. W międzynarodowej wymianie młodzieży, sfinansowanej ze środków programu Erasmus+, wzięło udział 36 osób.

Głównym tematem projektu były polskie, słowackie i ukraińskie legendy oraz tradycje, zwyczaje i obrzędy słowiańskie, natomiast celem całego przedsięwzięcia było pogłębienie i zdobycie wiedzy o kulturach Polski, Ukrainy i Słowacji oraz nawiązanie dialogu międzykulturowego, podniesienie świadomości tożsamości kulturowej i stanie się bardziej otwartym i tolerancyjnym wobec dziedzictwa kulturowego.

W ramach przedsięwzięcia, uczestnicy wymienili się swoimi obserwacjami i doświadczeniami, dotyczącymi celebrowania tradycji, zwyczajów i obrzędów w Polsce, na Ukrainie oraz Słowacji, a także zapoznali się z najpopularniejszymi legendami, które opracowali na etapie przygotowań do projektu. Podczas międzynarodowego spotkania odbyły się liczne sesje tematyczne, a także kreatywne zajęcia, sesje fotograficzne, wieczory narodowe, spotkania ze społecznością lokalną czy gra miejska. Uczestnicy przygotowali również Andrzejki, podczas których przeprowadzili tradycyjne zabawy i wróżby.

W aktywnościach wymiany młodzieży uczestniczyli także uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi w Nowem Bystrem. Młodzi ludzie z Podhala wzięli udział w wieczorze regionalnym, prezentując góralski folklor i tradycje, w wieczorze legend, prezentując słynne opowieści spod Tatr, a także grze miejskiej.

Program wymiany młodzieży był bardzo napięty, bogaty w różnorodne aktywności oraz realizowany w języku angielskim przy wykorzystaniu metod edukacji pozaformalnej. Projekt był okazją do zdobycia cennego doświadczenia, wiedzy oraz nowych przyjaźni.

W czasie działań wymiany młodzieży, uczestnicy stworzyli obszerną publikację "Once upon a time: the chronicles of Slavic lands", będącą zbiorem najpopularniejszych ukraińskich, polskich i słowackich legend, tradycji i zwyczajów, a także zawierającą autorskie legendy uczestników międzynarodowego spotkania.

Projekt patronatem objął burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

 

  

 

 

 


foto: mat. prasowe SPP

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop