Nowe zasady pracy urzędu

{[description]}

Nowe zasady pracy urzędu

Od poniedziałku 27 kwietnia zmieniają się zasady pracy urzędu miasta. Budynki urzędu przy Rynku 1 oraz na ul. Łosińskiej 1, a także pomieszczenia MZBK przy ul. Łosińskiej 1 są otwarte dla mieszkańców. Obsługa odbywa się z zachowaniem zasad szczególnej ostrożności.

Podstawowe zasady:

  1. BEZPOŚREDNIO PO WEJŚCIU DO BUDYNKU należy zdezynfekować dłonie przy użyciu dostępnego tam preparatu. Podczas przebywania w budynku nie należy zdejmować maseczki ochronnej.
  2. W tym samym czasie NA KORYTARZU, w oczekiwaniu na wejście do pomieszczeń celem załatwienia sprawy, może znajdować się JEDNA osoba. Kolejne osoby proszone są o oczekiwanie przed wejściem do budynku. W momencie mijania się na korytarzu z innymi interesantami i pracownikami zachowywać należy odpowiedni dystans.
  3. PO WEJŚCIU DO KONKRETNEGO POMIESZCZENIA celem załatwienia sprawy należy zachować odpowiedni dystans w stosunku do obsługujących pracowników i stać w wyznaczonym miejscu, bezwzględnie stosując się w tym zakresie do poleceń pracownika.
  4. PO ZAŁATWIENIU SPRAWY należy niezwłocznie opuścić budynek urzędu.

W dalszym ciągu zachęcamy do załatwiania spraw w miarę możliwości w formie elektronicznej, telefonicznej, drogą pocztową oraz poprzez e-mail. Wizyty w urzędzie, ze względów epidemiologicznych, ograniczyć należy do niezbędnego minimum.

KASA
w budynku Ratusza

Kasa czynna jest w następujących godzinach:

poniedziałek: 8:00 – 13:00, 15:00 – 16:30;
wtorek: 8:00 – 13:00;
środa: 8:00 – 13:00;
czwartek: 8:00 – 13:00;
piątek: 8:00 – 12:00.

Zachęcamy do regulowania należności poprzez wpłaty na konto rachunków bankowych urzędu.

Rachunki bankowe, na które można dokonywać wpłat:

20 1910 1048 2106 2329 6190 0002
WPŁATY Z TYTUŁU: DZIERŻAWA, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, OPŁATA SKARBOWA, KONCESJA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Należności z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz od środków transportowych, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wodę, kanalizację i wywóz nieczystości płynnych należy wpłacać na indywidualny rachunek zgodnie z wprowadzonym w Urzędzie Miasta Systemem Identyfikacji Masowych Płatności.

Wpłat na powyższe konta można dokonywać bez dodatkowych opłat również bezpośrednio w oddziale SANTANDER BANK POLSKA SA. W przypadku wpłat w banku należy posiadać ze sobą NUMER INDYWIDUALNEGO RACHUNKU oraz podać kwotę należności.

 

Numery telefonów i adresy poczty elektronicznej do poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu:

 

Sekretariat Urzędu Miasta

Tel. 32 293 15 52

um@slawkow.pl

Straż Miejska

Tel. 501 273 949

sm@slawkow.pl

Referat Ochrony Środowiska

i Gospodarki Odpadami

Tel. 506 176 273

Tel. 510 119 381

odpady@slawkow.pl

Referat Gospodarki Przestrzennej

Tel. 510 119 375

Tel. 501 439 969

gp@slawkow.pl

Referat Gospodarki

Komunalnej i Inwestycji

Tel. 509 079 537

gki@slawkow.pl

Referat Oświaty i Spraw Społecznych

Tel. 608 241 251

os@slawkow.pl

Referat Podatków i Windykacji

Tel. 515 797 123 (wymiar podatku)

Tel. 509 094 577 (pobór podatku)

Tel. 510 119 410 (opłaty za śmieci)

pw@slawkow.pl

Referat Gospodarki

Wodno – Kanalizacyjnej

Tel. 32 293 14 20

Tel. 517 326 330

gwk@slawkow.pl

Referat Spraw Obywatelskich

Tel.510 119 405

Tel. 510 119 402 (ewidencja ludności,

działalność gospodarcza)

so@slawkow.pl

Urząd Stanu Cywilnego

Tel. 506 176 263

usc@slawkow.pl

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie
ul. Łosińska 1

Tel. 32 260 99 69
Tel. 500 258 734
mzbk@mzbk.slawkow.ploplaty@mzbk.slawkow.pl

Rachunek bankowy do wpłat czynszowych i innych opłat z tyt. używania lokali gminnych oraz rat z Obszarowego Programu Obniżenia Niskiej Emisji:
68 1910 1048 2106 0041 5400 0001

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop