Powstają trasy dla turystów

{[description]}

Powstają trasy dla turystów

Przez dwa dni młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Sławkowie brała udział w warsztatach prowadzonych przez Fundację Mapa Pasji.

Warsztaty, które odbywały się w Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturowej związane są z tworzeniem tras turystycznych na terenie Sławkowa. Poza młodzieżą wzięli w nich udział też pracownicy CEEiK i urzędu miasta, odpowiedzialni za rozwój turystyki i ochronę środowiska.

Na utworzenie tras miasto pozyskało środki w konkursie organizowanym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA (10 tys. zł) i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (25,5 tys. zł).

Otwarcie tras odbędzie się 2 lipca.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie dwóch nowoczesnych i aktywizujących form edukacji przyrodniczej związanej z bioróżnorodnością ekosystemu Doliny Białej Przemszy w Sławkowie.

- Chcemy, by z tych nowych form aktywności skorzystali i mieszkańcy, i turyści. Zarówno wycieczki questowe jak i geocachingowe zdobywają coraz szerszą grupę sympatyków, dlatego nasze nowe atrakcje będą doskonałą formą promocji Sławkowa i doliny Białej Przemszy. Serdecznie zapraszam na otwarcie tras 2 lipca. Będzie mu towarzyszyć całe mnóstwo atrakcji - mówi burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

Do utworzenia nowych form aktywnej edukacji ekologicznej są zaangażowane zespoły dwóch partnerów projektu. Jednym z nich jest Fundacja Mapa Pasji, która od kilku lat rozwija w Polsce edukacyjne gry terenowe pn.: „Questy - Wyprawy Odkrywców”. Obecnie fundacja udostępnia już blisko 600 questów z całej Polsce. Ponadto istnieje możliwość zdobywania specjalnej odznaki PTTK. Drugim podmiotem jest PROInO – professional orienteering events, organizacja zajmująca się tworzeniem terenowych gier edukacyjnych, imprez na orientację oraz tras geocachingowych.

W 2021 roku miasto zakończyło realizację projektu inwestycyjnego, którego celem było utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturowej w Rynku (CEEiK) oraz Parku Doliny Białej Przemszy. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu unijnemu wykonane zostały ścieżki i kładki spacerowe nad kanałem Walcowni oraz nowa strefa parkowa ze stanowiskami edukacji przyrodniczej. W zakresie edukacji ekologicznej celem inwestycji jest ochrona i prezentacja bioróżnorodności Doliny Białej Przemszy oraz prezentacja znaczenia zasobów wodnych dla funkcjonowania różnych systemów. Nowa przestrzeń od początku znalazła uznanie wśród mieszkańców i odwiedzających Sławków turystów. Prowadzona tutaj edukacja przyrodnicza jest także doceniana w różnych konkursach, na przykład lapidarium, które powstało w Parku Doliny Białej Przemszy w Sławkowie ostatnio zdobyło I miejsce w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Po pierwszej fali zainteresowania mieszkańcy jak i turyści wskazują na potrzebę urozmaicenia metod prowadzonej w Dolinie Białej Przemszy edukacji przyrodniczej i wprowadzania nowych rozwiązań, które przyczyniłyby się nie tylko do pogłębiania wiedzy przyrodniczej, ale także do jej uatrakcyjnienia oraz zwiększenia odbiorców prowadzonej tutaj edukacji ekologicznej.

 Uczestnicy w trakcie warsztatów

Uczestnicy w trakcie warsztatów

Uczestnicy warsztatów

Uczestnicy w trakcie warsztatów

Uczestnicy w trakcie warsztatów

 Rollup organizatoraProjekt jest realizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii, Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop