Pożegnanie absolwentów liceum

W piątek 26 kwietnia ze szkołą pożegnali się absolwenci liceum z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II.

W tym roku było to w sumie 21 osób. Już niebawem, bo 7 maja, przystąpią oni do egzaminu maturalnego z języka polskiego.

- Ukończenie szkoły średniej to zamknięcie szczególnego etapu w życiu człowieka. Głęboko wierzę, że lata nauki spędzone w murach sławkowskiego liceum staną się solidnym fundamentem do podejmowania wyzwań, jakie nieść będzie ze sobą przyszłość – napisał w listach do absolwentów burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.