całkowite zachmurzenie

-0.76 °C, całkowite zachmurzenie

Pozytywna opinia RIO

{[description]}

Pozytywna opinia RIO

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała pozytywną opinię o wykonaniu przez burmistrza Sławkowa budżetu za 2018 rok.

Izba podjęła uchwałę w tej sprawie 8 kwietnia. Rok budżetowy 2018 zakończył się dla miasta nadwyżką w wysokości ponad 1,2 mln zł. Przed podjęciem decyzji RIO poddało analizie miejskie dochody i wydatki, dokonywane w ciągu roku zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych przy udziale środków zewnętrznych, dotacje udzielone z budżetu gminy oraz stopień zaawansowania wieloletnich programów.

Uchwała izby będzie podstawą do podejmowania przez radę decyzji o udzieleniu burmistrzowi Sławkowa absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-