całkowite zachmurzenie

3.87 °C, całkowite zachmurzenie

Praca dla kierowcy

Pixabay

Praca dla kierowcy

Foto: Pixabay
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Urząd miasta poszukuje pracownika na stanowisko kierowcy.


            Sławków, dnia 02.02.2021 r.

BURMISTRZ MIASTA SŁAWKOWA
ogłasza
nabór na wolne stanowisko: Kierowca
w Referacie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej
w Urzędzie Miasta Sławkowa

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie minimum zasadnicze,
 • prawo jazdy kat. B,C.

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność,
 • dyspozycyjność.

Zakres zadań i obowiązków na danym stanowisku to między innymi:

 • kierowanie pojazdami zgodnie z posiadanymi uprawnieniami prawa jazdy,
 • obsługa pojazdów przy wywozie nieczystości płynnych,
 • wykonywanie prac wodociągowo-kanalizacyjnych – budowa przyłączy wod-kan oraz usuwanie awarii,
 • udział w „Akcji zima”,
 • codzienna kontrola techniczna pojazdów i powierzonego mienia.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • wymiar etatu – pełny etat,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stanowisko – kierowca,
 • miejsce wykonywania pracy – Urząd Miasta Sławkowa, 41-260 Sławków: Okradzionowska 29B, praca w terenie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • zgłoszenie z podaniem danych kontaktowych,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, uprawnieniach, itp.,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem,
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie wyrażające zgodę kandydata na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji.

Wzory dokumentów aplikacyjnych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA.

Kompletne oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Sławków,  Rynek 1,  pokój nr 11 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Sławków, Rynek 1, 41-260 Sławków.

Koperty należy opatrzyć informacją: „Nabór na stanowisko Kierowca w Referacie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Urzędzie Miasta Sławkowa”

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej, Sławków 41-260, ul. Okradzionowska 29B lub pod numerem tel. 508-008-140.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-