Prace na gminnych drogach

{[description]}

Prace na gminnych drogach

Kończą się letnie prace na drogach. Lada moment ruszy największa tegoroczna miejska inwestycja - przebudowa fragmentu ulicy PCK.

Nowa nawierzchnia położona została ostatnio między innymi  na fragmentach odcinków Niwy, Gwarków Sławkowskich, Cechowej, Nullo,  Konwaliowej oraz Browarnej.

Ulica po przeprowadzeniu prac
ulica Gwarków Sławkowskich

Ulica po przeprowadzeniu prac
ulica Niwa

 ulica po pracach
ulica Konwaliowa

Ulica po pracach
ulica Nullo

Ulica po pracach
ulica Cechowa

Tegoroczny plan prowadzonych przez urząd miasta obejmował szereg odcinków ulic:

 • modernizację ul. Gwarków Sławkowskich – modernizacja odcinka drogi od zjazdu z DK 94 za wiadukt kolejowy z uwzględnieniem jednej mijanki dla samochodów ciężarowych. Zadanie objęło wykonanie korytowania, wykonanie koryta z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz 2 warstwy nawierzchni asfaltowych. Nowa nawierzchnia połączyła się z wykonanym w ubiegłym roku ponad 400 metrowym odcinkiem nakładki asfaltowej.
 • położenie nakładek asfaltowych na fragmentach dróg gminnych:
  • Korzenna – odcinek od drogi powiatowej do ul. Borówkowej na dł. 53 m, zapewniając właściwy wjazd do osiedla;
  • Pasterska – odcinek będący kontynuacją prac z ubiegłego roku;
  • Niwa – 40 metrowy odcinek będący kontynuacją prac z ubiegłego roku;
  • Zagródki – na dł. 85 m. nowa nakładka asfaltowa przykryła podbudowę wykonaną rok temu;
  • Cechowa – nakładka asfaltowa wykonana została na długości prawie 200 m;
  • Fr. Nullo – blisko 250 metrowa nakładka asfaltowa jest kontynuacją nawierzchni asfaltowej do aż granicy Sławkowa;
  • Browarna – wyremontowany został kolejny 60 metrowy odcinek drogi;
  • Owocowa - wyremontowany został kolejny 60 metrowy odcinek drogi;
  • Konwaliowa – nakładka asfaltowa wykonana zostanie na ponad 200 metrowym odcinku, będąc kontynuacją prac realizowanych na tej drodze w 2020 r.

Ponadto wykonana została podbudowa drogowa w ulicy Słonecznikowej na długości 75 metrów.

Trwają prace w centrum Sławkowa w całej ulicy Zakościelnej. W ramach gruntownej przebudowy wykonywany jest nowy wodociąg z przyłączami, kanalizacja sanitarna i nowa nawierzchnia z kostki brukowej.

Miasto w tym roku udzieliło również powiatowi będzińskiemu pomocy finansowej w kwocie 250 tys. zł. Dzięki temu na powiatowej ulicy Obrońców Westerplatte (od ulicy Kolejowej w górę, w kierunku cmentarza) położona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa. Kończy się postępowanie przetargowe w tym zakresie, prowadzone przez Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie.

- Tegoroczne prace drogowe z nowymi nakładkami asfaltowymi są kolejnym etapem konsekwentnie podejmowanej od lat modernizacji dróg gminnych. W zeszłym roku Urząd Miasta wykonał prawie 2 600 metrów nakładek asfaltowych, a w ramach przebudowy ul. św. Jakuba blisko 400 - metrowy nowy odcinek z kostki - mówi burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

W najbliższych tygodniach rozpocznie się przebudowa newralgicznego odcinka ulicy PCK i budowa nowego parkingu dla mieszkańców osiedla. W ramach prac przebudowany zostanie odcinek ul. PCK pomiędzy klubem dziecięcym „Maluszkowo” a ulicą Krakowską. Powstanie ponadto 50 miejsc parkingowych, bezpieczne ciągi dla pieszych, nowe oświetlenie i nasadzenia zieleni. W miejscu inwestycji wymieniony zostanie także wodociąg, który ulegał wcześniej awariom. Na realizację wartej ponad 2 mln zł inwestycji miasto otrzymało pod koniec 2021 roku dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w wysokości 85% kosztów.

- Inwestycja pozwoli na zmodernizowanie nawierzchni ważnego odcinka ul. PCK oraz na zwiększenie liczby miejsc parkingowych na osiedlu. Ważnym jej efektem będzie rozdzielenie w sposób bezpieczny ciągów pieszych od miejsc parkingowych, co obecnie jest ogromnym utrudnieniem zarówno dla pieszych jak i kierowców - podkreśla burmistrz Sławkowa. 

Szczegółowe informacje o harmonogramie prac podane zostaną wkrótce.

Wizualizacja - wygląd terenu od góry

Wizualizacja - wygląd parkingu i strefy

Wizualizacja - wygląd parkingu i strefy

Wizualizacja - wygląd parkingu

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop