Press ENTER!

mat. prasowe

Press ENTER!

Foto: mat. prasowe
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 4 minuty

W okresie od 19 do 25 maja sławkowskie Stowarzyszenie Porozumienie Pokoleń zrealizowało w Poroninie międzynarodowe przedsięwzięcie – ''Press ENTER''. Projekt został dofinansowany w ramach programu Erasmus+.

W międzynarodowej inicjatywie wzięło udział 36 osób – młodzi ludzie, współpracujący z organizacją, przedstawiciele Asociace stredoskolskych klubu Ceske republiky z.s. z Czech oraz uczniowie Colegiul National "Mihail Sadoveanu" z Rumunii. Honorowy patronat nad projektem objął burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

W czasie działań podjęto tematykę kompetencji cyfrowych oraz innowacyjnych narzędzi IT, które mogą wspierać proces uczenia się czy rozwijania zainteresowań wśród młodzieży.

Różne zdarzenia losowe (np. pandemia, klęski żywiołowe), coraz szybsze tempo życia i coraz obszerniejszy zakres materiału, realizowany w szkołach powoduje, że młodzi ludzie powinni systematycznie wykorzystywać innowacyjne rozwiązań w nauce np. korzystanie z różnych narzędzi IT (programy, aplikacje, narzędzia internetowe itd.). Świat nowoczesnych technologii/IT zmienia się bardzo szybko. Bardzo wiele osób korzysta z dobrodziejstw technologii i Internetu głównie dla rozrywki, ale nie potrafi ich w pełni używać w innym celu np. w procesie nauki, czy rozwijaniu zainteresowań. Mogą one nie tylko usprawnić proces uczenia się, ale również podnieść go na wyższy poziom. Osoby, które do tej pory miały problem z uczeniem się, dzięki narzędziom IT mogą odkryć w sobie nowe możliwości i poprawić jakość życia. Z tego też powodu został wspólnie stworzony międzynarodowy projekt, w ramach którego osiągnięte zostały następujące cele:

  • podniesiono świadomość na temat możliwości innowacyjnego i kreatywnego wykorzystania narzędzi IT, które mogą być wykorzystywane do nauki, czy rozwijania zainteresowań;
  • poszerzono kompetencje cyfrowe, dzięki zapoznaniu się z różnymi narzędziami IT (aplikacje, narzędzia internetowe, programy itd.), które mogą wspomagać naukę i rozwój zainteresowań;
  • wymiana doświadczeń na temat stosowanych przez młodych ludzi narzędzi IT w codziennej nauce;
  • podniesiona jakość i efektywność uczenia się poprzez aktywne wykorzystanie narzędzi IT (aplikacje, narzędzia internetowe, programy itd.);

W trakcie wymiany młodzieży w Poroninie uczestnicy zrealizowali bogaty w różnorodne zajęcia harmonogram. Młodzi ludzie przeprowadzili wiele gier z imionami i aktywności integracyjnych, które pozwoliły na przełamanie nieśmiałości w komunikowaniu się w języku angielskim czy lepsze zapoznanie się ze sobą. Wzięli również udział w aktywnościach, mających na celu integrację, zbudowanie zgranego zespołu, a także pozytywnej atmosfery, sprzyjającej efektywnej pracy. Dzięki nim młodzież miała możliwość nie tylko wymienić się swoimi doświadczeniami, ale również wzmocnić współpracę wewnątrz międzynarodowej grupy.

Podczas zajęć poświęconych głównej tematyce projektu młodzi ludzie, m.in.:

  • zapoznali się z tym, jak wyglądają lekcji informatyki w ich krajach oraz szkołach oraz czy jest możliwość rozwoju kompetencji cyfrowych w ich społecznościach;
  • zapoznali się z efektami swoich działań w ramach okresu przygotowawczego m.in. na temat najbardziej popularnych narzędzi IT wykorzystywanych przez ich rówieśnków oraz podzielili się swoim doświadczeniem, związanym z korzystaniem różnych aplikacji czy programów;
  • poszerzyli wiedzę na temat tego, jak ważne jest rozwijanie kompetencji cyfrowych w obecnych czasach oraz w jaki sposób mogą one wpłynąć na jakość naszego życia;
  • zapoznali się z działaniem nowych i ciekawych narzędzi IT (innowacyjnymi programami, aplikacjami, narzędziami internetowymi), które mogą w kreatywny sposób wykorzystywać podczas nauki czy odrabiania zadań domowych;

Podczas wymiany młodzieży uczestnicy spotkali się z ekspertem, który na co dzień związany jest z systemem edukacji. W ramach spotkania dyskutowali na temat potrzeb i oczekiwań młodych ludzi wobec kształcenia i podwyższania kompetencji cyfrowych w obecnych czasach. Spotkanie było okazją nie tylko do zabrania głosu w ważnej sprawie, ale także na poznanie opinii osoby, która jest związana z systemem edukacji.

W ramach kolejnego spotkania z ekspertem (specjalizującym się w obszarze legalnego użytkowania narzędzi IT), uczestnicy zajęć pogłębili wiedzę na temat prawidłowego korzystania z programów, aplikacji czy narzędzi internetowych. Dyskutowali o istocie czytania regulaminów użytkowania poszczególnych narzędzi oraz wyrażania zgody na dostęp do naszych danych. Pogłębili również wiedzę na temat konsekwencji nieprzestrzegania prawa np. nielegalnego korzystania z programów, użytkowania materiałów, objętych prawami autorskimi. Dzięki spotkaniu młodzi ludzie stali się bardziej świadomymi użytkownikami narzędzi IT, a także zdają sobie sprawę z realnych niebezpieczeństw oraz pułapek czekających na nas w sieci.

W trakcie wymiany młodzieży uczestnicy przygotowali i przeprowadzili konferencję online z udziałem rówieśników z naszych krajów i innych państw europejskich. Podczas poszczególnych bloków tematycznych, zaprezentowali projekt i dotychczasowe rezultaty; opowiedzieli o programie Erasmus+; podzielili się wiedzą i doświadczeniem z zakresu narzędzi IT; przedstawili najbardziej przydatne narzędzia IT, które można wykorzystać podczas uczenia się i rozwijania zainteresowań; podzielili wiedzą na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego użytkowania poszczególnych narzędzi IT; a także przybliżyli potrzeby poszerzania kompetencji cyfrowych oraz istotę ich poszerzania w obecnych czasach.

Projekt został zrealizowany w języku angielskim z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej takich, jak gry i zabawy integracyjne, zajęcia tematyczne, kreatywne warsztaty, spotkania online, dyskusje, wymiana doświadczeń, ewaluacje, refleksje, wieczory narodowe itd. Projekt “Press ENTER” miał wymiar edukacyjny i przyczynił się do rozwoju kluczowych kompetencji uczestników. Pozwolił również na nawiązanie wielu nowych, międzynarodowych znajomości. Dla niektórych było to pierwsze doświadczenie pracy w międzynarodowym zespole.

Uczestnicy projektu podczas zajęć w plenerze

Uczestnicy projektu podczas zajęć w sali

Uczestnicy projektu podczas zajęć w sali

Uczestnicy projektu podczas zajęć w plenerze

Uczestnicy projektu podczas zajęć w plenerze - pamiątkowe zdjęcie uczestników
mat. prasowe SPP

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop