Prestiżowy certyfikat jakości dla CEEiK

{[description]}

Prestiżowy certyfikat jakości dla CEEiK

Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturowej w Sławkowie znalazło się na prestiżowej liście obiektów i usług wyróżnionych Jurajskim Certyfikatem Jakości.

Wyróżnienie nadawane jest przez Związek Gmin Jurajskich miejscom i usługom o szczególnie wysokiej jakości, wyróżniającym się spośród wielu innych w kilku kategoriach. Poprzedza je specjalna procedura certyfikacyjna.

Uzyskane odznaczenie jest również ważną informacją dla turystów – poświadcza bowiem, że oferowane usługi spełniają najwyższe kryteria.

- Dzięki Jurajskiemu Certyfikatowi Jakości możemy pochwalić się obecnością w gronie najlepszych obiektów świadczących usługi turystyczne i edukacji regionalnej. Na ten sukces składają się dwa elementy. Punktem zwrotnym w historii tego obiektu było pozyskanie przez nas dotacji unijnej na kapitalny remont budynku i stworzenie zupełnie nowej formuły jego wykorzystania. Drugim składnikiem tego sukcesu jest świetna i pełna zaangażowania praca instruktorów i przewodników, którzy na co dzień mają kontakt z odwiedzającymi centrum turystami - mówi burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

Działające w ramach Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturowej to wyjątkowe miejsce na mapie miasta, które rozpoczęło swoją działalność w 2021 r., łącząc zadania i doświadczenie wcześniejszego Działu Kultury Dawnej MOK z nową funkcją skupioną na edukacji ekologicznej oraz promocji walorów przyrodniczych Sławkowa i doliny Białej Przemszy w Sławkowie.

CEEiK mieści się w zabytkowym budynku z 1870 r. Dzięki pozyskaniu przez samorząd Sławkowa wsparcia unijnego, w latach 2019 – 2021 zrealizowane zostało zadanie modernizacji i przebudowy budynku, dzięki czemu powstała nowa przestrzeń, wykorzystywana do różnorodnych działań edukacyjnych.

Centrum zostało również wyposażone w sprzęt multimedialny zawierający treści wspomagające edukację przyrodniczą i promocję naturalnych walorów Sławkowa.

Wygląd budynku przed i po remoncie

Zadaniem CEEiK jest także gromadzenie zbiorów historycznych, etnograficznych i archeologicznych związanych z historią, tradycją i kulturą Sławkowa oraz regionu. 

W budynku można też skorzystać z jednej z kilku sławkowskich questów - gier terenowych z zagadkami.

ulotka gry questowej

 Certyfikat

Folder

Przewodniki

foto: CEEiK Sławków

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop