Przepisy podatkowe do poprawki?

Krzysztof Kozieł

Przepisy podatkowe do poprawki?

Foto: Krzysztof Kozieł
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Możliwości nowelizacji przepisów związanych ze zwolnieniami podatkowymi infrastruktury kolejowej poświęcone było poniedziałkowe spotkanie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wziął w nim udział udział burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska analizował 20 stycznia obowiązujące przepisy, których interpretacja przyniosła wielomilionowe straty takim samorządom jak Sławków. Przypomnijmy, że zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, które weszły w życie 1 stycznia 2017 roku dramatyczny sposób mogą uszczuplić dochody sławkowskiego samorządu. Nieprecyzyjne zapisy ustawy umożliwiają szeroką ich interpretację, w wyniku czego podmioty prywatne, będące właścicielami infrastruktury kolejowej, uzyskują kolejne zwolnienia podatkowe. Problem ten w szczególny sposób dotyka właśnie Sławkowa, jako miasta leżącego na styku ważnych korytarzy kolejowych, w tym szerokiego toru. W przypadku miasta głównym źródłem dochodów własnych jest właśnie podatek od nieruchomości związanych z infrastrukturą kolejową terminali przeładunkowych. Uzyskiwane przez prywatne podmioty zwolnienia podatkowe wpływają na ograniczenie możliwości świadczenia usług publicznych i realizację programów rozwojowych. Jednocześnie społeczność lokalna ponosi wysokie obciążenia związane z obsługą transportu kolejowego w postaci ruchu samochodów ciężarowych czy hałasu.

- Razem z przedstawicielami Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Infrastruktury rozmawialiśmy o zmianach przepisów podatkowych. Na spotkaniu przedstawiłem istotne dla Sławkowa konsekwencje wprowadzonych w 2017 roku ustawowych zwolnień podatkowych dla nieruchomości wchodzących w skład infrastruktury kolejowej. Jest szansa, że uda się nam zmienić niekorzystne dla wielu samorządów przepisy. Ciąg dalszy rozmów nastąpi już wkrótce – informuje burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska jest częścią Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, czyli organu pomocniczego Rady Ministrów, w którym wypracowywane są wspólne stanowiska rządu i samorządu.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop