Pył węglowy na Grońcu: Jest decyzja starostwa

mat. prasowe

Pył węglowy na Grońcu: Jest decyzja starostwa

Foto: mat. prasowe
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Po niemal czterech miesiącach od zakończenia postępowania, Starostwo Powiatowe w Będzinie 25 października wydało decyzję dotyczącą działalności firmy LS Poland. Nałożone w niej ograniczenia mają zminimalizować uciążliwości, z jakimi od stycznia zmagają się mieszkańcy Grońca. W związku z przewlekłością postępowania, burmistrz Sławkowa poprosił wojewodę śląskiego i ministra środowiska o sprawdzenie prawidłowości działań, podejmowanych w tej sprawie przez będzińskie starostwo i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.

W wydanej decyzji starostwo zobowiązało zarząd spółki prowadzącej uciążliwą dla mieszkańców okolicy działalność do zastosowania kurtyn wodnych podczas procesów rozładunku i segregacji paliwa stałego, zraszania dróg wewnętrznych i placów składowych w celu wyeliminowania efektu wznoszenia się pyłu oraz przeniesienie procesu składowania i sortowania węgla drobnych frakcji na działkę dalej odsuniętą od zabudowań. Określony został również czas, w jakim działania te mają zostać przeprowadzone. Kurtyny i zraszacze mają zacząć działać do połowy grudnia. Ostatni z obowiązków ma być wykonany do końca listopada.

Przypomnijmy. Źródłem uciążliwości, na które skarżą się mieszkańcy Grońca jest jedna z firm działających na terenie Terminali Przeładnkowych Sławków - Medyka. W jej efekcie niedaleko od zabudowań wyrosły prawdziwe hałdy. Najgorzej jest w pogodne dni, bo najlżejszy powiew wiatru roznosi drobny pył węglowy po całej okolicy. – Nie da się otworzyć okien, nie można wyjść z dziećmi do ogrodu. Pył osadza się na elewacji budynku, mamy go na skórze i we włosach. Przed tym nie da się ochronić. Nie możemy przecież nosić stale maseczek - opowiadała pod koniec kwietnia Joanna Cembrzyńska, sąsiadująca ze składowiskiem przez ulicę.

Z mieszkańcami spotkał się burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk, który zwrócił się do starosty z prośbą o przeprowadzenie kontroli działalności spółki. Na miejscu pojawili się też sławkowscy urzędnicy. Po przeprowadzeniu oględzin urząd zwrócił się bezpośrednio do prowadzącej uciążliwą działalność firmy, wskazując rozwiązania, których zastosowanie ograniczyłoby jej negatywne skutki.

Wobec braku efektów tych działań, w kwietniu burmistrz Sławkowa zwrócił się do starostwa z wnioskiem o podjęcie czynności mających na celu zmuszenie firmy do wprowadzenia skutecznych rozwiązań ograniczających zapylenie i hałas. – Burmistrz wezwał starostę będzińskiego do wydania na podstawie przepisów ustawy prawo ochrony środowiska decyzji, która ustalałaby wymagania dotyczące eksploatacji instalacji do sortowania i przemiału węgla, a także nakładającej na firmę obowiązków związanych z ograniczaniem negatywnego wpływu na środowisko – mówi Maksym Pięta z Urzędu Miasta w Sławkowie. – Artykuł 362 ustawy mówi jasno, że jeśli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie na nie oddziałuje, to organ ochrony środowiska, czyli starosta, może określić zakres ograniczeń w tym zakresie lub wskazać, do jakiego stanu ma być ono przywrócone. Starosta wszczął postępowanie dopiero w czerwcu. Mimo wielokrotnych, pisemnych i ustnych interwencji, sprawa utknęła w starostwie na kilka miesięcy – dodaje.

W związku z brakiem działań starostwa, urząd w październiku interweniował w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach. Zgodnie z przepisami, inspektorat może bowiem wydać decyzję o wstrzymaniu działalności spółki w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla wyeliminowania zagrożenia dla środowiska i ludzi. – Niestety, wojewódzki inspektor nie podjął w zasadzie żadnych działań w tym zakresie, co potwierdził dodatkowo materiał dziennikarzy TVN, którzy zajęli się tematem w październiku. Wobec takiego stanu rzeczy skierowałem pismo do wojewody śląskiego i do ministra środowiska z prośbą o sprawdzenie prawidłowości prowadzonego przez WIOŚ i starostwo postępowania – informuje burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk. Urząd miasta wystąpił również do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Będzinie z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie niezgodności działalności prowadzonej przez firmę LS Poland zarówno z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jak również wszystkimi pozwoleniami na budowę dotyczącymi zakładu przy ulicy Groniec 1, wydanymi przez starostwo.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop