Rafał Adamczyk

{[description]}

Rafał Adamczyk

Burmistrz Miasta Sławkowa kadencji 2018 - 2023

Wybrany w pierwszej turze wyborów 21 października 2018 roku na drugą kadencję, uzyskując 55,26% głosów. Funkcję burmistrza Sławkowa sprawuje od 2014 roku.

Urodzony w 1976 roku. Jest rodowitym mieszkańcem Sławkowa. 

W 1995 roku ukończył Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu. W 2000 roku uzyskał dyplom magistra ekonomii o specjalizacji gospodarka miejska i regionalna na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W 2003 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami unijnymi, a w latach 2004 – 2009 był słuchaczem studiów doktoranckich. Wśród jego zainteresowań naukowych znajdują się szczególnie zagadnienia rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zarządzania projektami rozwoju lokalnego.

W 2001 roku pracował jako dziennikarz miesięcznika gospodarczego "Nowy Przemysł", a następnie – do 2003 roku – był specjalistą ds. zarządzania projektami i zarządzania strategicznego w Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw SA w Katowicach. W latach 2003 – 2011 pracował w Urzędzie Miasta w Sławkowie, gdzie pełnił funkcję Pełnomocnika Burmistrza ds. Unii Europejskiej i Promocji, a następnie Kierownika Referatu Rozwoju Miasta oraz Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. W tym okresie zawodowej aktywności był odpowiedzialny za sprawy rozwoju miasta, pozyskiwanie środków unijnych i krajowych na realizację wielu projektów inwestycyjnych i społecznych oraz wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008. 

Wykładowca Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w zakresie ekonomiki miasta i regionu, zarządzania gminą i regionem, gospodarki przestrzennej, zarządzania projektami unijnymi. W latach 2011 – 2013 pracował w Miejskim Zakładzie Budynków Mieszkalnych w Będzinie, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa, a następnie prezesa, nadzorując w szczególności prace działów finansowych i ekonomicznych, działów technicznych oraz opracowywanie i realizację planów strategicznych w zakresie organizacji, zarządzania, restrukturyzacji oraz rozwoju firmy.

W wyniku wyborów samorządowych z 2010 roku został wybrany radnym Rady Powiatu Będzińskiego, gdzie pełnił funkcję m.in. przewodniczącego komisji budżetu i finansów. W marcu 2013 roku został wybrany wicestarostą będzińskim, podejmując się realizacji zadań o znaczeniu strategicznym dla powiatu. Wśród nich można wskazać między innymi opracowanie i rozpoczęcie procesu wdrażania programu poprawy sytuacji ekonomicznej i finansowej powiatowego szpitala czy też przygotowanie powiatu do pozyskiwania funduszy unijnych w nowej perspektywie unijnej 2014-2020.

W rezultacie wyborów samorządowych z 16 listopada 2014 roku, w pierwszej turze wybrany został na funkcję burmistrza Sławkowa.

Rafał Adamczyk od wielu lat angażuje się w życie społeczne miasta. W kadencji 1998 – 2002 był najmłodszym radnym Rady Miejskiej w Sławkowie. Z jego inicjatywy w 2001 roku powstało Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Miasta Sławków, które dotychczas zrealizowało wiele projektów edukacyjnych, kulturalnych i turystyczno-sportowych dla mieszkańców Sławkowa, w tym szczególnie dzieci i młodzieży oraz projektów wydawniczych w dziedzinie kultury i promocji miasta.

Rafał Adamczyk jest także członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej oraz ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Przyjaciele Dróg Św. Jakuba w Polsce".

Jest pasjonatem górskich wycieczek i fotografowania. Biegle posługuje się językiem francuskim i angielskim. Jak zawsze podkreśla, największym wsparciem i ostoją jest dla niego rodzina – żona Aneta, córka Alicja i syn Kacper.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop