pochmurno z przejaśnieniami

3.87 °C, pochmurno z przejaśnieniami

Reorganizacja działań Straży Miejskiej

{[description]}

Reorganizacja działań Straży Miejskiej

Lepsze dostosowanie godzin pracy do realizacji zadań, częstsze kontrole w zakresie przestrzegania przepisów związanych z ochroną środowiska czy zwiększenie liczby patroli ulic – to tylko wybrane z działań związanych z reorganizacją Straży Miejskiej, którą wprowadza właśnie urząd miasta w Sławkowie.

Strażnicy mają być bardziej widoczni na ulicach i skuteczniejsi w dbaniu o bezpieczeństwo mieszkańców i porządek publiczny.

Na początku tego roku zespół Straży Miejskiej liczył pięć osób. W ostatnim czasie stan zatrudnienia w Straży Miejskiej zmniejszył się o jednego strażnika, który zostanie zastąpiony przez osobę wyłonioną w drodze konkursu ogłoszonego przez urząd miasta.

W ramach wprowadzanych zmian strażnicy będą w zdecydowanie szerszym zakresie prowadzić kontrole szczelności szamb i przestrzegania przepisów antysmogowych. Zwiększy się także liczba kontroli kierowców związanych z przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego, w zakresie parkowania. Strażnicy pojawią się także w patrolach pieszych. Planowane są także patrole rowerowe, szczególnie w miejscach rekreacji, których w mieście przybywa.

– Działania, które wprowadzamy, mają na celu poprawę skuteczności działań Straży Miejskiej, a co za tym idzie – zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców miasta. Chcemy, aby strażników zdecydowanie częściej niż dotychczas było można spotkać na ulicach. Mamy jednak nadzieję, że naszych planów nie pokrzyżuje pandemia, gdyż obecnie decyzją wojewody śląskiego strażnicy są zaangażowani w pomoc policji w zakresie jej zwalczania – informuje zastępca burmistrza Sławkowa Janusz Mróz.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-