RIO pozytywnie o wykonaniu budżetu

{[description]}

RIO pozytywnie o wykonaniu budżetu

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Sławkowa za pierwsze półrocze 2018 roku. W poniedziałek 24 września skład orzekający RIO podjął w tej sprawie uchwałę. Na koniec pierwszego półrocza miasto uzyskało nadwyżkę budżetową w wysokości ponad 3,6 mln zł.

Jak napisała w uzasadnieniu do uchwały przewodnicząca składu orzekającego Teresa Jarczyk, przedstawione przez burmistrza Sławkowa informacje o wykonaniu budżetu sporządzone zostały w sposób właściwy i kompletny.

- Opinia powstaje w wyniku skonfrontowania informacji o przebiegu wykonania budżetu pod względem ich zgodności z danymi z obowiązującej uchwały budżetowej oraz z wielkościami kwot ujętymi w sprawozdaniach budżetowych. W ten sposób dokonuje oceny rzetelności informacji oraz przedstawionego w niej przebiegu wykonania budżetu – wyjaśnia skarbnik miasta Paweł Kuc.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop