Rocznica wybuchu II wojny światowej

{[description]}

Rocznica wybuchu II wojny światowej

W środę 1 września przypada 82 rocznica wybuchu II wojny światowej. Tegoroczne obchody w Sławkowie miały szczególny charakter.

Przed tradycyjnym złożeniem wiązanek pod pomnikiem poświęconym poległym i pomordowanym w latach 1939-1945 mieszkańcom Sławkowa uroczystości odbyły się także na miejscowym cmentarzu.

Instytut Pamięci Narodowej w tym roku w szczególny sposób postanowił uczcić żołnierzy walczących w obronie Westerplatte. Jeden z westerplatczyków pochowany jest na cmentarzu w Sławkowie. To zmarły w 1992 roku ppor. Bronisław Grudziński. I to właśnie przy jego grobowcu spotkali się przedstawiciele IPN, władze miasta, członkowie Światowego Związku Żołnierzy AK, Towarzystwa Miłośników Sławkowa, młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego i Zespołu Szkół im. Jana Pawła II oraz harcerze ze Związku Drużyn ZHP "Złota Ósemka".

W czasie uroczystości z udziałem syna zmarłego westerplatczyka w symboliczny sposób oznaczone zostało miejsce jego wiecznego spoczynku, które uzyskało status „grobu weterana walk o wolność i niepodległość Polski”.

Po zakończeniu uroczystości w siedzibie Towarzystwa Miłośników Sławkowa, które włączyło się w organizację uroczystości, odbyło się okolicznościowe spotkanie.

- Pamięć o Bronisławie Grudzińskim w Sławkowie jest wciąż żywa. Osobiście pamiętam jego spotkania z młodzieżą szkolną, organizowane na początku września, podczas których mogliśmy usłyszeć relacje o obronie Westerplatte i tragedii II wojny światowej bezpośrednio od bohatera tamtych czasów - podkreśla Rafał Adamczyk, burmistrz Sławkowa.

Ppor. Bronisław Grudziński urodził się 4 lutego 1911 roku w Sławkowie. Służbę wojskową rozpoczął w 1933 roku w II Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu. Na Westerplatte skierowany został w 1939 roku. Podczas jego obrony pełnił funkcję dowódcy wartowni nr 2. W czasie walk ranny trafił do obozu jenieckiego. W 1945 roku zwolniony z niewoli powrócił do Sławkowa. W latach 1945-1949 ponownie służył w wojsku. Zmarł w Sławkowie 4 stycznia 1992 roku. Za udział w obronie Westerplatte odznaczony został między innymi orderami Virtutti Militari oraz uhonorowany tytułem honorowego obywatela Gdańska.

Zdjęcie przedstawia osoby zgromadzone na cmentarzu podczas uroczystości

Zdjęcie przedstawia grób z krzyżem i wartę harcerską 

Syn B. Grudzińskiego oznacza pomnik pamiątkową tabliczką

Moment złożenia wiązanek przez władze miasta

Złożenie wiązanki przez środowiska kombatanckie

Moment składania wiązanki przez władze miasta pod pomnikiem na płycie rynku

Pomnik na płycie rynku z wieńcami i harcerską wartą

Uczestnicy uroczystości podczas spotkania w siedzinie TMS

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop