Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

pixabay.com

Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Foto: pixabay.com
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

1 lipca rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Nakład ona nowe obowiązki dla właścicieli i zarządcy budynków.

Każdy właściciel lub zarządca budynku musi w związku z tym złożyć w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw. Przepis dotyczy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych w całej Polsce.

Właściciel lub zarządca budynku będzie mógł wysłać deklarację przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Osoby, które nie mogą skorzystać z tej formy składania deklaracji, mają możliwość złożenia jej w formie papierowej osobiście lub listownie w Urzędzie Miasta Sławkowa, Rynek 1 (sekretariat).

Link do strony umożliwiającej złożenie formularza przez internet - KLIKNIJ.

Przepisy zakładają dwunastomiesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla budynków już istniejących - licząc od 1 lipca, oraz czternastodniowy dla nowo powstałych.

System przeznaczony jest do realizacji ustawowych zadań związanych z ochroną środowiska, termomodernizacją i walką z ubóstwem energetycznym. Za jego powstanie odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której każda gmina w Polsce będzie mogła podejmować odpowiednie działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

Wzory druków dostępne są tutaj - KLIKNIJ.

Film dotyczący nowych przepisów:

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop