Samorządowa debata oświatowa

RA

Samorządowa debata oświatowa

Foto: RA
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Wspólnym apelem do rządu i wszystkich zainteresowanych środowisk w sprawie sytuacji w szkolnictwie zakończyła się ogólnopolska II Samorządowa Debata Oświatowa. Na zorganizowanym w Warszawie 11 kwietnia z inicjatywy organizacji zrzeszających samorządy spotkaniu nie pojawił się żaden reprezentant administracji rządowej.

W trakcie debaty przedstawiony został raport o finansowaniu oświaty za lata 2004 – 2018. Potwierdza on poważny wzrost luki finansowej w oświacie, który zagraża zdolności wykonywania przez jednostki samorządu ich podstawowych zadań i niweczy potencjał rozwojowy wielu z nich. Jak wskazują autorzy opracowania, w latach 2017 – 2018 nastąpił skokowy wzrost luki pomiędzy kwotami przekazywanymi przez rząd samorządom (które teoretycznie powinny wystarczać na pokrycie wszystkich kosztów utrzymania systemu oświaty) a faktycznymi kosztami utrzymania szkół i przedszkoli. Koszt zmian w systemie oświaty i niedoszacowanie przekazywanych samorządom środków na podwyżki płac nauczycieli oceniany jest na 6,6 mld zł. Największą część tych dodatkowych kosztów spowodowała konieczność utworzenia ponad 25 tys. nowych oddziałów w szkołach podstawowych i zatrudnienia 20 tys. nowych nauczycieli.

- Od wielu już lat subwencja oświatowa przekazywana polskim samorządom z budżetu państwa nie wystarcza na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych. Od momentu wprowadzenia reformy oświaty, dziura w finansowaniu oświaty dramatycznie rośnie – mówi burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk. - Samorządy dopłacając coraz więcej wypełniają obowiązek Ministerstwa Edukacji Narodowej, kosztem innych niezwykle istotnych zadań. Wyraźnie widać to na przykładzie Sławkowa, gdzie ponad 4 mln zł przeznaczyliśmy na utrzymanie lokalnej edukacji w 2018 roku.

Samorządowcy obecni na debacie podkreślali, że zachodzi konieczność pilnego podjęcia debaty o finansowaniu oświaty na tle systemu finansowania zadań publicznych w Polsce.

Organizatorami spotkania były największe organizacje samorządowe – Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich oraz Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

 

foto: RA

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop