Sanepid: Woda w Sławkowie bezpieczna

Krzysztof Kozieł

Sanepid: Woda w Sławkowie bezpieczna

Foto: Krzysztof Kozieł
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Do urzędu miasta wpłynął właśnie raport sanepidu z badań próbek wody, pobieranych przez inspektorów od stycznia do grudnia ubiegłego roku. Badania prowadzone były w ramach bieżącego nadzoru nad jakością wody, dostarczanej mieszkańcom przez sławkowskie wodociągi.

Jak czytamy w dokumencie, jakość wody w 2017 roku spełniała wszystkie wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne oraz fizykochemiczne. Jak podkreśliła Marzanna Kuc, państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Dąbrowie Górniczej, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji we własnym zakresie prowadzi regularną, wewnętrzną kontrolę wody w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego, wynikającego z przepisów prawa. Woda spełnia wytyczne określone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i jest bezpieczna dla konsumentów.

Monitoring jakości wody w mieście nabrał szczególnego znaczenia od czasu opracowania wyników badań Państwowego Instytutu Geologicznego z połowy 2016 roku. Raport powstał w związku ze znajdującym się na zamkniętych terenach kolejowych, nielegalnym składowiskiem odpadów. Jak pokazały wyniki badań PIG, wysypisko zagraża zbiornikowi wód podziemnych i wodom powierzchniowym. Do dziś wojewoda śląski nie przystąpił do zastępczego usunięcia odpadów, spółki kolejowe również nie podjęły żadnych działań zmierzających do posprzątania swojego terenu. Sprawa wciąż sprowadza się do krążenia pism pomiędzy właściwymi instytucjami.

- W związku z oczekiwaniem na wykonanie zastępcze lub efektywne działania spółek kolejowych musieliśmy podjąć szereg działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ujęcia wody dla miasta – mówi burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk. - Wykonujemy systematyczne, dodatkowe badania obejmujące oznaczenie poziomu chlorków, odczynu wody, przewodności elektrycznej, obecności siarczanów, żelaza i badania bakteriologiczne. Na wyposażenie wodociągów trafiła ostatnio lampa UV, która pomaga w dezynfekcji wody i stacja dozująca podchloryn sodu. Z własnych środków wykonaliśmy także jesienią ubiegłego roku system piezometrów. Głębokie na czterdzieści metrów otwory służyć będą do analizowania składu chemicznego wód, napływających do ujęcia, z którego zaopatrywane jest miasto. W efekcie tych działań można powiedzieć, że bezpieczeństwo dostaw wody dla Sławkowa zostało zdecydowanie zwiększone. Woda jest badana co tydzień, podczas gdy w ubiegłej kadencji badania jakości wody odbywały się raz na kwartał – dodaje.

 

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop