Ścieżka przyrodnicza na Walcowni

Choć najpełniej swoje uroki przed mieszkańcami i turystami odsłoni na wiosnę, to już dziś korzystać można z plenerowej ścieżki edukacyjnej na Walcowni.

Obiekt powstał jako element sławkowskiej części Zagłębiowskiego Parku Linearnego. Składa się na niego ścieżka spacerowa oraz dwie kładki nad kanałem Walcowni zlokalizowane w pobliżu kapliczki św. Trójcy.

Celem projektu jest wyeksponowanie wartościowych i atrakcyjnych turystycznie obszarów w dolinie Białej Przemszy oraz terenów chronionych i cennych przyrodniczo. Dzięki inwestycji możliwe stało się skomunikowanie istniejącej ścieżki rowerowo-pieszej biegnącej po starym nasypie kolejowym z miejscami atrakcyjnymi przyrodniczo i widokowo. Nasyp stanowi część zabytkowego kompleksu walcowni z 1825 roku.

Inwestycja jest finansowana ze środków unijnych. Całkowity jej koszt to 1,7 mln zł. Dofinansowanie unijne to 1 mln zł. Ze środków budżetu państwa miasto pozyskało dodatkowo prawie 160 tys. zł.

foto: Rafał Adamczyk