Sławków dla Ukrainy

{[description]}

Sławków dla Ukrainy

Komunikat burmistrza Sławkowa na temat akcji pomocy dla obywateli Ukrainy.

Szanowni Państwo!

Już w tej chwili serdecznie dziękuję mieszkańcom Sławkowa, którzy deklarują gotowość do udzielenia pomocy obywatelom objętej wojną Ukrainy.

Obecnie strona rządowa przygotowuje specustawę, która ureguluje kwestie zasad udzielania pomocy mieszkańcom Ukrainy, jak również wytyczne dla samorządów dotyczące zasad organizowania pomocy materialnej w postaci zbiórek oraz sposobu dostarczania zebranych produktów.

W poniedziałek 28 lutego zorganizujemy w Urzędzie Miasta Sławków przy ulicy Łosińskiej 1 stały, centralny punkt zbiórki pomocy rzeczowej dla obywateli Ukrainy, a po uzgodnieniach ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim podamy listę produktów, które będzie można do niego przekazywać.

Do placówek miejskich, organizacji społecznych oraz pracodawców na terenie Sławkowa skieruję prośbę o przeprowadzenie zbiórek uzgodnionej pomocy rzeczowej, która następnie przez wyznaczony stały, centralny punkt zbiórki zostanie przekazana do transportu dla potrzebujących.

Serdecznie już teraz dziękuję kilku sławkowskim rodzinom za gotowość do przyjęcia obywateli Ukrainy w swoich domach. Biorąc pod uwagę na powszechną mobilizację, która objęła na Ukrainie mężczyzn, takiego schronienia będą potrzebować głównie kobiety z dziećmi. W najbliższych dniach ustalimy ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim sposób zgłaszania gotowości do takiej pomocy i udzielania takiego wsparcia.

Ze strony samorządu Sławkowa deklaruję pomoc dla rodzin, które przyjmą u siebie obywateli Ukrainy. Ponadto przygotujemy specjalne zajęcia dla dzieci i młodzieży, które pozwolą na zorganizowanie czasu dla naszych gości.

Nasze działania będziemy prowadzić przez samorządowe jednostki we współpracy z instruktorami, starszymi harcerzami i starszyzną harcerską sławkowskiej Złotej Ósemki oraz druhnami i druhami Ochotniczej Straży Pożarnej.

Osoby zainteresowanie wsparciem finansowym dla organizacji pomocy dla Ukrainy mogą dokonywać darowizny na specjalne konto Chorągwi Śląskiej ZHP: 71 1020 2313 0000 3002 0599 6220 lub wesprzyj Polską Akcję Humanitarną na stronie https://www.pah.org.pl/wplac/?form=ukraina

Jednocześnie przestrzegam, aby uważnie weryfikować zbiórki publiczne i konta bankowe, na które przekazywane są środki finansowe. Niestety pojawiło się wiele organizatorów fałszywych zbiórek, którzy chcą się zbogacić na nieszczęściu naszych sąsiadów.

Burmistrz Sławkowa
Rafał Adamczyk

Ratusz w Sławkowie z lotu ptaka. Zdjęcie w barwach flagi Ukrainy - niebieskie i żółte. Na dole napis #SławkówdlaUkrainy 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop