Sławkowianka w sejmiku

{[description]}

Sławkowianka w sejmiku

Mieszkanka Sławkowa Katarzyna Adamczyk-Drożyńska ponownie została wybrana na trzyletnią kadencję radną Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego.

Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego to kolegialne ciało o charakterze inicjatywnym, wnioskodawczym oraz konsultacyjno-doradczym dla organów samorządu województwa. W jego skład wchodzą wybrani przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy aktywnie działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Praca w sejmiku ma charakter społeczny, wybrani w jego skład radni nie otrzymują za swoją pracę wynagrodzenia. Katarzyna Adamczyk-Drożyńska pozostaje również radną Rady Miejskiej w Sławkowie.

- Wybór na drugą kadencję to dla mnie ogromny zaszczyt i wielkie zobowiązanie. Z własnego doświadczenia wiem, z jakimi trudnościami w codziennym funkcjonowaniu zmagają się osoby z niepełnosprawnością. Serdecznie dziękuję organizacjom, które poparły moją kandydaturę – Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Familia”, Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Chorych „Sonich”, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie i Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, a także zgłaszającemu ją Polskiemu Towarzystwu Stwardnienia Rozsianego – mówi Katarzyna Adamczyk-Drożyńska.

Czym zajmuje się Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego? W ramach swoich uprawnień radni sejmiku mogą między innymi składać wnioski i zapytania do organów samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego. Do ich zadań należy reprezentowanie interesów mieszkańców województwa z niepełnosprawnościami, integrowanie środowiska, nadawanie kierunków regionalnej polityce w tym zakresie oraz inicjowanie i proponowanie nowych rozwiązań służących osobom z niepełnosprawnościami.

Osoby wybrane do sejmiku reprezentują siedem okręgów wyborczych, analogicznie jak radni Sejmiku Województwa Śląskiego.

Katarzyna Adamczyk-Drożyńska

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop