Sławkowskie Laury - miejskie stypendia 2022

{[description]}

Sławkowskie Laury - miejskie stypendia 2022

Od 30 czerwca do 31 sierpnia składać można będzie wnioski o przyznanie miejskiego stypendium dla uzdolnionej młodzieży.

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sławków. Kandydatów do stypendiów zgłaszają: zainteresowany kandydat lub rodzic (opiekun prawny).

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z innymi dokumentami należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Sławków, 41-260 Sławków, Rynek 1. Wnioski dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej www.slawkow.pl. Wnioski o stypendium będą rozpatrywane w okresie od 1 do 20 września.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Oświaty i Spraw Społecznych UM Sławków, ul. Łosińska 1, tel. 32 293 15 52 wew. 255.

Regulamin przyznawania stypendium – KLIKNIJ

Wniosek o przyznanie stypendium - POBIERZ

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop