Sławkowskie rocznice

{[description]}

Sławkowskie rocznice

Mija 78 rocznica wyzwolenia miasta spod hitlerowskiej okupacji. W niedzielę 22 stycznia upłynęła natomiast 160 rocznica wybuchu powstania styczniowego.

Złożeniem wiązanek kwiatów pod pomnikiem poświęconym poległym i pomordowanym w czasie wojny mieszkańcom Sławkowa uczczono 23 stycznia 78 rocznicę wyzwolenia miasta spod hitlerowskiej okupacji.

W trwających kilka dni walkach o miasto w styczniu 1945 roku zginęło 303 żołnierzy radzieckich i 360 żołnierzy niemieckich. W czasie działań wojennych życie straciło kilkunastu mieszkańców Sławkowa. Spalonych zostało ponad 20 domów i 25 stodół. Zburzona została część wieży zabytkowego kościoła, a także uszkodzona wieża Ratusza [[Orłowski, W czasie drugiej wojny światowej, [w: Dzieje Sławkowa, pod red. F. Kiryka, Kraków 2001, s. 425 i nast.]].

Burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk w imieniu mieszkańców miasta zapalił również znicz na grobie Aleksandra Pogonowskiego, zmarłego w 1922 roku weterana powstania styczniowego, którego mogiła znajduje się na parafialnym cmentarzu w Sławkowie.

Burmistrz Sławkowa składa kwiaty pod pomnikiem na rynku 

Przedstawiciele AK z wiązanką kwiatów

Przedstawiciele AK składają wiązankę kwiatów przed pomnikiem na rynku

Przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Sławkowa składają kwiaty pod pomnikiem na rynku

Pomnik na rynku z wiązankami kwiatów

 Burmistrz Sławkowa przed pomnikiem Aleksandra Pogonowskiego

Grób Aleksandra Pogonowskiego

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop