Spotkanie w sprawie ekranów akustycznych

{[description]}

Spotkanie w sprawie ekranów akustycznych

W poniedziałek 17 czerwca z inicjatywy burmistrza Sławkowa Rafała Adamczyka zorganizowane zostało spotkanie informacyjne dla mieszkańców miasta, dotyczące budowy ekranów akustycznych wzdłuż DK 94.

W spotkaniu w sali posiedzeń urzędu miasta wzięli udział przedstawiciele firmy Multiconsult, która na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad opracowuje założenia projektowe.

- Sławkowski samorząd sprawę budowy pilotuje od samego początku. Tylko dzięki dużej determinacji udało się wprowadzić do wojewódzkiego planu ochrony przed hałasem zapisy zobowiązujące GDDKiA do ograniczenia uciążliwości hałasowych dla mieszkańców i budowę ekranów – przypomina Maksym Pięta, pełnomocnik burmistrza Sławkowa ds. ochrony środowiska.

Spotkania projektantów  z mieszkańcami urząd miasta domagał się już od jakiegoś czasu. Chodziło o to, by zapewnić mieszkańcom możliwość uczestniczenia w całym procesie. To ich bowiem bezpośrednio dotykają uciążliwości.

- Budując drogę DK94 nikt nie pytał mieszkańców o zdanie, nikt także te kilkadziesiąt lat temu nie przewidywał, iż zjawisko hałasu stanie się bardzo uciążliwym elementem tej trasy. Niektóre domy znajdują się praktycznie w granicy pasa drogowego. Zależy nam, aby zarówno projektanci jak i GDDKiA usłyszeli głos mieszkańców, stąd pomysł wspólnego spotkania, za udział w którym bardzo im dziękuję – mówi burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

W ramach spotkania firma opracowująca na zlecenie GDDKiA projekt zaprezentowała koncepcję i lokalizację ekranów. Nie uwzględnia ona niestety w pełni oczekiwań mieszkańców. W związku z tym urząd miasta ponowi swoje stanowisko w tej sprawie, przekazane GDDKiA na początku roku. Chodzi o potrzebę uwzględnienia w projekcie montażu ekranów także przy estakadzie na DK 94.

Uwaga! Do 25 czerwca mieszkańcy miasta mogą zgłaszać do urzędu miasta swoje uwagi dotyczące zaprezentowanych podczas spotkania rozwiązań. Można to uczynić pisemnie (Urząd Miasta Sławkowa, Rynek 1, I piętro – sekretariat) lub drogą elektroniczną pod adres: um@slawkow.pl, w temacie wiadomości wpisując „Ekrany – konsultacje”.

Zebrane uwagi zostaną zebrane i przekazane Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Uwagi można kierować także bezpośrednio do katowickiego oddziału GDDKiA, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice.

Burmistrz i urząd miasta wspierają proces konsultacji, nie mają wpływu na ostateczne rozwiązania, które zastosuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Każdej ze stron przysługiwać będzie odwołanie do GDDKiA. Ostateczne pozwolenie budowlane dla GDDKiA wydawać będzie wojewoda śląski.

Spotkanie w sprawie ekranów akustycznych

Spotkanie w sprawie ekranów akustycznych

Spotkanie w sprawie ekranów akustycznych

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop