Spotkanie ze śląskim konserwatorem zabytków

{[description]}

Spotkanie ze śląskim konserwatorem zabytków

W środę 10 maja w Katowicach odbyło się spotkanie burmistrza Sławkowa Rafała Adamczyka ze śląskim wojewódzkim konserwatorem zabytków Łukaszem Konarzewskim.

W trakcie spotkania rozmawiano między innymi o kwestiach związanych z remontami miejskich zabytków. Została poruszona kwestia możliwości wsparcia finansowego ze środków wojewódzkiego konserwatora zabytków na niezbędne prace przy dachu sławkowskiej Austerii.

Burmistrz Sławkowa przedstawił też realizowany przez miasto pomysł utworzenia Szlaku Kruszcowego – trasy turystycznej, która ma połączyć Dąbrowę Górniczą z centrum Sławkowa oraz doliną Białej Przemszy i terenami dawnej Walcowni. Przy tej okazji wskazał wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków na konieczność zaangażowania krajowych środków na ratowanie budynku przy ulicy Walcownia jako zabytku techniki. Skala inwestycji i jej wysokie koszty nie są bowiem możliwe do realizacji samodzielnie przez miasto.

Ważnym tematem spotkania było też niedawne odkrycie przy kościółku św. Jakuba w Sławkowie murów trzynastowiecznej świątyni. Obecnie trwają tam prace badawcze prowadzone przez dr. Jacka Pierzaka przy wsparciu śląskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

- Rozmowa była też doskonałą okazją do przedstawienia potrzeb naszego miasta dotyczących koniecznej pomocy państwa w zakresie ochrony i renowacji zabytków – mówi burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk. – Przedstawiłem również nasze dotychczasowe prace przy zabytkach w mieście – budynku przy ulicy Kościelnej 11, budynku przy Rynku 9, gdzie utworzyliśmy Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturowej czy drewnianego budynku przy Małym Rynku 9. To przykłady starań miasta o przywrócenie zabytkom w Sławkowie dawnej świetności i wykorzystania ich do nowych potrzeb społecznych – dodaje.

Spotkanie burmistrza Sławkowa i wojewódzkiego konserwatora zabytków

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop