Spotkanie ze starostą będzińskim

{[description]}

Spotkanie ze starostą będzińskim

Plany wspólnych inwestycji drogowych w Sławkowie były jednym z punktów spotkania burmistrza Sławkowa Rafała Adamczyka ze starostą będzińskim Sebastianem Szaleńcem, które odbyło się w piątek 22 marca.

Rozmawiano głównie o przebudowie powiatowych ulic – Piłsudskiego, Wrocławska, Kołdaczka, Hrubieszowska, Niwa i Groniec. Na tę inwestycję oba samorządy pozyskały wspólnie niemal 30 mln zł dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych.

- Nadchodząca kadencja będzie czasem wielu, ogromnie trudnych i niezwykle ważnych dla mieszkańców wyzwań, także w sferze infrastruktury drogowej. Oczywiście najbardziej skomplikowanym do realizacji przedsięwzięciem będzie dla nas budowa łącznika pomiędzy DK 94 a terminalami przeładunkowymi, na którą pozyskaliśmy ćwierć miliarda złotych. Przebudowa powiatowych dróg przyniesie również olbrzymie korzyści dla mieszkańców. Przebudujemy powiatowe ulice wraz z chodnikami. Powstaną nowe, bezpieczne przejścia dla pieszych oraz urządzenia spowalniające ruch – mówi burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

Starosta będziński i burmistrz Sławkowa

Porozumienie o współpracy przy realizacji inwestycji burmistrz Sławkowa i starosta będziński podpisali jeszcze w grudniu. Przebudowa powiatowych dróg wpisuje się bowiem w kilku punktach w zakres miejskiej inwestycji związanej z budową łącznika. Stąd pojawił się między innymi pomysł, by starostwo w ramach prac wykonało trzy skrzyżowania o ruchu okrężnym na swoich powiatowych drogach.

Miasto zadeklarowało współpracę przy realizacji tej inwestycji i pomoc powiatowi będzińskiemu w tym zakresie, również finansową.

Dzięki współpracy burmistrza Sławkowa ze starostą będzińskim i dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg zmodernizowanych zostało w ostatnich latach kilka odcinków dróg powiatowych. To ulice: Olkuska, Obrońców Westerplatte i Piłsudskiego.

- Każdego roku uzgadniałem ze starostą będzińskim zakres pomocy finansowej ze strony Sławkowa. Tylko w tej kadencji przekazaliśmy na powiatowe drogi ponad 1 mln złotych. Dzięki temu udało się nam wspólnie wyremontować kilka ważnych odcinków dróg, z których mieszkańcy korzystają każdego dnia - podkreśla burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop