Sprawdzali stan kolonii nietoperzy

Maksym Pięta

Sprawdzali stan kolonii nietoperzy

Foto: Maksym Pięta
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Prawie dwieście osobników nietoperzy z gatunku nocka orzęsionego naliczono w tym roku podczas oględzin wieży parafialnego kościoła w Sławkowie.

Nocek orzęsiony to jeden z najrzadszych gatunków nietoperza w Polsce. Z tego powodu objęty jest ścisłą ochroną. W Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt ma on status zagrożonego wyginięciem.

- Wynik tegorocznych oględzin cieszy, zwłaszcza w kontekście faktu, iż jeszcze piętnaście – dwadzieścia lat temu sądzono, że gatunek ten w Polsce całkowicie wymarł – wyjaśnia Maksym Pięta, pełnomocnik burmistrza Sławkowa do spraw ochrony środowiska. – Od kilku już lat, dzięki nawiązaniu przez nas współpracy ze światowej klasy specjalistą chiropterologiem, dr. hab. Tomaszem Postawą, możemy monitorować stan kolonii, zamieszkującej wnętrze wieży kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie.

Nocek orzęsiony jest gatunkiem charakterystycznym dla obszarów gór i pogórza, a jego występowanie w Polsce ogranicza się do łuku Karpat, Sudetów oraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej (gdzie w okresie zimowania jego liczebność nie przekracza stu osobników).

W zabytkowym kościele parafialnym w Sławkowie znajduje się największa w Polsce kolonia rozrodcza tego zwierzęcia. Nocek orzęsiony upodobał sobie centralną część wnętrza kościelnej wieży.

Wyniki oględzin kolonii rozrodczej przeprowadzonych 6 lipca zostaną wykorzystane w prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński badaniach, których celem jest określenie wpływu warunków środowiska na stan nietoperzy.

Kolonia nocka orzęsionego na wiezy kościoła

Badanie stanu kolonii

Pojedynczy osobnik
foto: Maksym Pięta

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop