Sprzątanie po wichurach

Maksym Pięta

Sprzątanie po wichurach

Foto: Maksym Pięta
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Zakończyła się zasadnicza część prac związanych z usuwaniem skutków silnych wiatrów, które w miniony weekend przeszły nad Sławkowem.

Gdy tylko ustał silny wiatr, którego porywy w rejonie Sławkowa wynosiły 100 km/h, pracownicy zespołu ds. zieleni i utrzymania czystości przystąpili do usuwania zniszczeń, jakie wyrządził. W pierwszej kolejności przystąpiono do usuwania złamanych drzew i zawieszonych konarów, które bezpośrednio zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców. Najwięcej zniszczeń wiatr poczynił w rejonie centrum, gdzie złamało się kilka drzew, uszkadzając przy tym jeden budynek i kilka ogrodzeń posesji. Dużo pracy pracownicy urzędu mieli w rejonie ścieżki rowerowej, gdzie wiatr wywrócił dwa duże drzewa oraz złamał kilkanaście konarów, z których kilka zawisło bezpośrednio nad ścieżką rowerową. Nie obyło się bez wsparcia specjalistycznego sprzętu.

Interwencji wymagał także rynek i park, gdzie trzeba było posprzątać liczne połamane gałęzie. W godzinach popołudniowych we wtorek udało się już usunąć wszystkie ważniejsze zagrożenia, otwarto także zamkniętą w poniedziałek rano ścieżkę rowerową. Teraz przed pracownikami zieleni dalsze porządkowanie terenu i przygotowanie drewna do transportu.

Co należy zrobić, gdy wywróci się drzewo?

Nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z roku 2015 wprowadziła w art. 5  definicję wywrotu, zgodnie z którą „wywrot” to drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej. Usuwać wywroty mogą zgodnie z ustawą o ochronie przyrody jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zarządcy dróg, infrastruktury kolejowej, gminne jednostki oczyszczania. Wymienione podmioty, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew. Inne podmioty, w tym osoby fizyczne, mogą usuwać ze swoich nieruchomości wywrócone drzewa tylko po przeprowadzeniu przez inspektora referatu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oględzin, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią wywrot. Z oględzin, o których mowa powyżej sporządza się protokół. W protokole podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

 

foto: Maksym Pięta

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop