Stacja bazowa na terenie cegielni - komunikat

UM Sławków

Stacja bazowa na terenie cegielni - komunikat

Foto: UM Sławków
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Urząd miasta informuje, że wykonawcą prac związanych z posadowieniem wieży i montażem stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie byłej cegielni jest firma P4 sp. z o.o. Według informacji posiadanych przez urząd, konstrukcja ma zastąpić działającą już od dawna w tym miejscu stację z antenami na kominie cegielni.

Pozwolenie na budowę wydał 24 czerwca 2020 roku starosta będziński. W celu uzyskania szczegółowych informacji, w tym wglądu do projektu budowlanego, treści opinii i pozwoleń należy się kontaktować z Wydziałem Architektury Starostwa Powiatowego w Będzinie.

Z informacji posiadanych przez urząd wynika także, że obszar oddziaływania inwestycji ustalony został zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Obszar ten obejmuje wyłącznie działki znajdujące się na terenie byłej cegielni (o numerach geodezyjnych 3559/3; 3566/4; 3614; 3615/2; 3616/4).

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop