Stacja bazowa na terenie cegielni - komunikat UM

{[description]}

Stacja bazowa na terenie cegielni - komunikat UM

Urząd miasta informuje, że wykonawcą prac związanych z posadowieniem drugiej wieży i montażem stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie byłej cegielni jest Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o.

Pozwolenie na budowę wydał 4 sierpnia 2020 roku starosta będziński. W celu uzyskania szczegółowych informacji, w tym wglądu do projektu budowlanego, treści opinii i pozwoleń należy się kontaktować z Wydziałem Architektury Starostwa Powiatowego w Będzinie.

Z informacji posiadanych przez urząd wynika, że obszar oddziaływania inwestycji ustalony został zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Obszar ten obejmuje wyłącznie działki znajdujące się na terenie byłej cegielni.

Wykonywane wcześniej na tym terenie prace związane były z posadowieniem wieży i montażem stacji bazowej telefonii komórkowej przez firmę P4 sp. z o.o. Prace wykonywane były na podstawie pozwolenia na budowę, wydanego przez starostę będzińskiego 24 czerwca 2020 roku.

Obie konstrukcje zastąpią stacje znajdujące się wcześniej na kominie cegielni.

Zdjęcie przedstawia ulicę po bokach której rosną drzewa. W oddali widać sprzęt w postaci dźwigu i urządzenia budowlane podczas pracy.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop