Stawki podatków – ważny komunikat

pixabay.com

Stawki podatków – ważny komunikat

Foto: pixabay.com
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Komunikat w związku z nieprawdziwymi informacjami przekazywanymi przez pracowników Starostwa Powiatowego w Będzinie dotyczącymi przyczyn wzrostu kwoty podatków od nieruchomości.

W związku z napływającymi od mieszkańców Sławkowa informacjami, Urząd Miasta Sławkowa wyjaśnia, iż nie jest prawdą, jak mają twierdzić pracownicy Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Będzinie, iż drastyczny wzrost kwot podatku od nieruchomości płaconego przez część mieszkańców Sławkowa wynika z decyzji burmistrza miasta i radnych.

Przyczyną tego stanu rzeczy jest przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Będzinie zmiana klasyfikacji gruntów.

W ramach prac Starostwo Powiatowe zmieniło klasyfikację użytków gruntowych. W większości przypadków użytki rolne (bez względu na klasę użytku) zostały przez Starostwo Powiatowe zmienione na tereny mieszkaniowe, określone jako B. Na ewidencję naniesione zostały też nowe budynki.

Wprowadzone przez powiat zmiany zgodnie z przepisami prawa muszą być uwzględniane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów przy ustalaniu kwoty należnego podatku, stąd części mieszkańców musiały zostać naliczone nowe kwoty.

Warto dodać, że wprowadzona przez Radę Miejską w Sławkowie średnia podwyżka stawek podatku od nieruchomości w 2022 roku w stosunku do roku poprzedniego wynosi zaledwie 5,6%, czyli poniżej wielkości inflacji, a w przypadku gruntów objętych zmianami ewidencyjnymi tylko 3,85%. I tylko o tyle więcej zapłaciliby mieszkańcy. Niestety, zmiany w ewidencji, dokonane przez Starostwo Powiatowe, spowodowały drastyczną podwyżkę wysokości podatków dla części mieszkańców.

Zachęcamy mieszkańców Sławkowa poszkodowanych wprowadzonymi przez Starostwo Powiatowe w Będzinie zmianami o występowanie do starosty będzińskiego z wnioskami o zmianę danych ewidencyjnych wraz z przedstawieniem odpowiedniego uzasadnienia, dlaczego teren został niewłaściwe zaklasyfikowany jako teren mieszkaniowy (określony symbolem B).

Poniżej treść pisma, z jakim do starosty będzińskiego zwrócił się burmistrz Sławkowa w tej sprawie.

Pismo (pdf)

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop