Strategia rozwoju miasta

{[description]}

Strategia rozwoju miasta

Strategia rozwoju jest jednym z podstawowych instrumentów kreowania rzeczywistości, przede wszystkim w zakresie wyznaczania i realizacji długofalowych celów.

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego to najważniejszy dokument, pozwalający na właściwe planowanie rozwoju w określonej, długoterminowej perspektywie.

Jednostki samorządu terytorialnego, w tym miasta takie, jak Sławków, nie funkcjonują oczywiście w próżni. Aktywnie oddziałując na otoczenie, w warunkach rynkowych muszą w planach swojego rozwoju uwzględniać również zmiany w nim zachodzące. Od przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Sławków na lata 2004-2018 minęło jedenaście lat i od dłuższego czasu nie przystaje ona już do rzeczywistości. Wystarczy chociażby wspomnieć, że od 2014 roku obowiązuje nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej. Przeobrażeniom uległ również szereg czynników wpływających na kierunki rozwoju miasta. Niniejsza aktualizacja jest odpowiedzią na te dynamiczne zmiany, ułatwi na przykład ubieganie się o środki zewnętrzne. Spełniony zostanie bowiem warunek zgodności strategii z polityką finansową Unii Europejskiej.

Strategia rozwoju miasta Sławkowa na lata 2014 - 2020 -POBIERZ

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop