Sukces w walce o plan zagospodarowania

Maksym Pięta

Sukces w walce o plan zagospodarowania

Foto: Maksym Pięta
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Rozwiązania przyjęte w projekcie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesław dla sołectw: Krążek, Podlipie i Międzygórze uwzględniają postulaty zgłoszone przez burmistrza Sławkowa, miejskich urzędników i mieszkańców.

Przypomnijmy. Pod koniec 2016 roku do urzędu w Sławkowie trafiła do zaopiniowania dokumentacja projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesław dla obszaru obejmującego Krążek, Podlipie i Międzygórze. Planowana zmiana dotyczyła tej części obszaru dawnej bazy firmy Transbud, która znajduje się co prawda na terenie Bolesławia, ale związana jest ze Sławkowem. Przez miasto bowiem przebiegają jedyne drogi dojazdowe. Obecnie w obrębie tego obszaru działalność gospodarczą prowadzi kilka firm. W znacznej mierze jest to działalność w obszarze usług i handlu.

- Pierwotne założenia zmiany planu zagospodarowania dopuszczały modyfikację sposobu użytkowania tego terenu i przekształcenia je w punkty zbierania, składowania, unieszkodliwiania lub przetwarzania odpadów innych niż powstające wyniku prowadzonej działalności. Innymi słowy możliwe było na przykład stworzenie tu składowisk śmieci. Tymczasem plan zagospodarowania przestrzennego Sławkowa dla obszaru sąsiadującego z terenami dawnego Transbudu wykluczał takie rozwiązanie – wyjaśnia Maksym Pięta, kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta w Sławkowie.

Żądania zmian zapisów, zgłaszane przez burmistrza Sławkowa Rafała Adamczyka, przedstawicieli urzędu miasta i mieszkańców wyrażane były podczas prowadzonego w Bolesławiu postępowania administracyjnego i organizowanych na terenie tej gminy spotkań konsultacyjnych.

Determinacja przyniosła efekty. - Podczas ostatniego spotkania w Bolesławiu 12 lipca zostaliśmy poinformowani, że pierwotna koncepcja zmian została zmodyfikowana tak, jak tego oczekiwaliśmy. Z planu całkowicie zniknęły zapisy dotyczące przetwarzania odpadów i dopuszczające ich składowanie czy magazynowanie na otwartej przestrzeni. W najnowszej wersji projektu zakazuje się również gromadzić odpady w miejscach do tego niewyznaczonych i w sposób umożliwiający przenikanie szkodliwych substancji do środowiska. Znacząco ograniczono też możliwości gromadzenia odpadów na terenach obiektów produkcyjnych. Na wyraźne żądania władz Sławkowa mogą to być jedynie odpady nieszkodliwe, jak papier, tektura, zużyte opony, urządzenia niezawierające niebezpiecznych elementów, magnetyczne i optyczne nośniki informacji czy złom metalowy – wylicza Maksym Pięta. Co więcej, ich zbiórka może być prowadzona wyłącznie w obiektach specjalnie do tego przystosowanych, czyli zamkniętych i wyposażonych w infrastrukturę uniemożliwiającą występowanie uciążliwości wykraczających poza granice terenu, na którym są magazynowane.

- Wypracowaliśmy kompromisowe rozwiązanie, które nie pogorszy komfortu życia mieszkańców Sławkowa i stanu środowiska naturalnego miasta – podkreśla uczestniczący w spotkaniu konsultacyjnym Michał Malinowski, radny Rady Miejskiej w Sławkowie. Teraz zapisy planu będzie jeszcze musiała przyjąć stosowną uchwałą Rada Gminy Bolesław.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop