Święto Konstytucji Trzeciego Maja

Uroczystą mszą św. rozpoczęły się w Sławkowie obchody 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.

Po mszy władze miasta, delegacje i mieszkańcy przeszli na rynek, gdzie pod pamiątkowymi tablicami na ścianie Ratusza złożone zostały wiązanki kwiatów.

Uroczystości zakończyły się występem artystycznym dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Baranowskiego.

Obchody święta Konstytucji Trzeciego Maja połączone były z przypadającym na 4 maja Międzynarodowym Dniem Strażaka. Wiązanki kwiatów złożone zostały również pod kapliczką św. Floriana.