Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF "Michałek"

Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF "Michałek"

Kort tenisowyKort tenisowy
{[img_desc]}
ul. Michałów 6a
41-260 Sławków

Historia TKKF w Polsce ma już niemal 60 lat. 17 lutego 1956 r. w trakcie Krajowej Narady Aktywu Sportowego w Warszawie zapadła decyzja o powołaniu organizacji sportu masowego.

Od tego momentu zaczęły powstawać Wojewódzkie, Regionalne, Międzypowiatowe, Okręgowe, Powiatowe i Miejskie Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, które do dziś zrzeszają w sposób bezpośredni i pośredni Ogniska TKKF i Kluby Rekreacyjno-Sportowe TKKF, działające na obszarze całego kraju. Według danych statystycznych na 31 grudnia 2007 r. działało w Polsce 1089 Ognisk i Klubów R-S TKKF, w których zrzeszonych było 145 803 członków. Ogniska i Kluby R-S TKKF w roku 2007 były organizatorami 21 214 imprez sportowo-rekreacyjnych, w których uczestniczyło 5 688 402 osób, a także prowadziły 5364 sekcji i Zespołów ćwiczebnych różnych specjalności, w których ćwiczyło 225 077 osób. Obszarem działalności programowej Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej jest „sport dla wszystkich”. Towarzystwo dąży do spopularyzowania i urzeczywistnienia nowoczesnych idei oraz form sportu dla wszystkich, niezależnie od wieku, płci, wyznania, pochodzenia, przekonań, statusu materialnego czy koloru skóry. Program TKKF kierowany jest do zróżnicowanych grup wiekowych. Uwzględnia róż- norodne potrzeby i zainteresowania indywidualne, możliwości ekonomiczne społeczności lokalnych, aktualną modę, krajowe, europejskie i światowe tendencje w rozwoju sportu dla wszystkich. Podstawowa działalność programowa realizowana jest w środowisku w zależności od możliwości w formie sekcji i zespołów ćwiczebnych różnych specjalności, imprez sportowo-rekreacyjnych o różnej treści programowej i różnym zasięgu, oraz integracyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych, a także turystycznych, obozów sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci oraz młodzieży, środowisk o niskim statusie materialnym, a także obozów rodzinnych i rekreacyjno-zdrowotnych promujących prozdrowotne formy aktywności ruchowej, szkoleń wolontariuszy sportu dzieci i młodzieży i instruktorów rekreacji ruchowej różnych specjalności – zajęć w ośrodkach terapii ruchowej dla osób starszych i ośrodkach dla osób dorosłych z nadwagą oraz biegu po zdrowie.

TKKF „Michałek” od ponad 25 lat wpisuje się w ten nurt działalności. W tym czasie w naszych sekcjach i obiektach trenowało ponad 3000 osób. To właśnie w TKKF-ie po raz pierwszy sławkowianie mieli możliwość ćwiczyć Karate Kyokushinkai, tenis stołowy, bilard czy tenis ziemny. Działacze TKKF społecznie wybudowali dwa korty tenisowe, organizowali gale boksu w Sławkowie, współorganizowali turnieje miast i gmin, turnieje tenisa ziemnego, stołowego, piątek piłkarskich, szachów, wyjazdy na zloty TKKF czy międzynarodowe zawody skoków narciarskich, tenisa ziemnego czy piłki nożenej. Obecnie TKKF skupił się na dwóch rodzajach aktywości. Przez cały rok działają na terenie obiektu dwie dobrze wyposażone siłownie – męska i damska. W okresie wiosna-jesień uruchamiane są dwa ziemne korty tenisowe, które zdobywają w rejonie dzięki doskonałemu położeniu, wysokiemu standardowi i rodzinnej atmosferze coraz większą popularność. Od kilku lat działa tu tak- że szkółka tenisowa dla dzieci. Istnieje możliwość wynajęcia kortów.

Ośrodek organizuje również szereg turniejów dla mieszkańców Sławkowa i nie tylko. Najważniejszymi zawodami są: I Bieg Republiki Sławkowskiej, Mistrzostwa Sławkowa w Tenisie Ziemnym, V-piłkarskie, Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza Sławkowa, Najwszechstronniejszy Zawodnik TKKF czy też zawody skierowane do najmłodszych w Mikołajki i w Dniu Dziecka.

źródło: TKKF Michałek

Lokalizacja GPS:
50.3070248,
19.40042840000001

Adres: Sławków, ul. Michałów 6a , 30-363 Kraków

Fanpage: Fanpage TKKF Sławków