Trwa budowa gazociągu przez Sławków

{[description]}

Trwa budowa gazociągu przez Sławków

Spółka Gaz System prowadzi na terenach leśnych i zadrzewionych w okolicach Burek i Niwy wycinkę drzew związaną z budową strategicznego gazociągu przesyłowego. Z wyjaśnień i informacji przekazanych do UM Sławków wynika, że na wiosnę 2023 r. rozpoczną się prace budowlane związane z wkopywaniem gazociągu.

Ten gazociąg przebiegał będzie przez teren dwóch województw - śląskiego i małopolskiego i obejmie miasta Sławków, Bukowno, Jaworzno, Chrzanów, Libiąż, Chełmek i Oświęcim. W Sławkowie połączy się on w rejonie stacji paliw Orlen z oddanym niedawno do użytku innym strategicznym gazociągiem, relacji Pogórska Wola – Tworzeń, będącym również własnością spółki Gaz System.

Strategiczna rządowa inwestycja realizowana jest przez spółkę Gaz System w oparciu o specustawę. Jej częścią jest wycinka drzew na trasie przebiegu gazociągu. – Miasto nie ma z tą inwestycją nic wspólnego i nie jest w nią zaangażowane. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji wydana została w październiku 2021 roku przez wojewodę śląskiego. W styczniu 2022 roku wojewoda wydał pozwolenie na budowę, a GAZ-SYSTEM S.A. jako spółka Skarbu Państwa została wyznaczona na operatora systemu przesyłowego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przesyłu oraz niezbędność wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa GAZ-SYSTEM nie ma możliwości odstąpienia od przeprowadzenia wycinek drzew rosnących w trasie przebiegu budowanego gazociągu. To także GAZ-SYSTEM jako jedyny jest odpowiedzialny za ewentualne odszkodowania czy rekompensatę strat ponoszonych przez właścicieli poszczególnych nieruchomości, czy przekazanie im drewna pozyskanego z wycinki – informuje pełnomocnik burmistrza Sławkowa ds. ochrony środowiska Maksym Pięta.

Szczegółowych informacji w sprawie inwestycji i jej kolejnych etapów udziela spółka Gaz System lub znajdą Państwo na stronie internetowej spółki - KLIKNIJ.

Gazociąg Oświęcim – Tworzeń jest kolejnym etapem budowy połączenia gazowego Skoczów – Tworzeń. Razem ze stacją gazową w Oświęcimiu ma być źródłem zaopatrzenia w ten surowiec dla odbiorców z województwa śląskiego i małopolskiego, a tym samym zwiększać bezpieczeństwo energetyczne regionu.

Miejsce realizacji inwestycji na terenach leśnych odgrodzone taśmą

Miejsce realizacji inwestycji odgrodzone taśmą

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop