Trwa likwidacja zagrożenia ekologicznego dla Przemszy

{[description]}

Trwa likwidacja zagrożenia ekologicznego dla Przemszy

Rozpoczęło się wywożenie zanieczyszczonej ziemi z terenu zakładu przylegającego do koryta Białej Przemszy w rejonie, w którym kilka dni temu ujawniony został wyciek ropopochodnej substancji.

We wtorek 25 kwietnia z urzędem miasta skontaktował się przedstawiciel firmy, która jest użytkownikiem wieczystym terenu. Z uwagi na zagrożenie, jakie spowodował wyciek, firma zadeklarowała natychmiastowe przystąpienie do prac, których celem będzie wywóz i utylizacja zanieczyszczonej ziemi, tak by odciąć dopływ substancji ropopochodnych do rzeki, a także naprawę szkód w środowisku spowodowanych przez przesączanie się jej do wód.

Zanieczyszczenia są najprawdopodobniej pozostałością po działalności w tym miejscu Zakładu Wyrobów Metalowych – dawnego państwowego zakładu przemysłowego. Działka, o której mowa nie należy do miasta. Właścicielem tego terenu jest Skarb Państwa, który przekazał ją podmiotom gospodarczym w wieczyste użytkowanie.

W związku z deklaracją przedstawicieli firmy urząd miasta poprosił o przyjazd na miejsce przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Wód Polskich. Do spotkania doszło już dzień później, w środę 26 kwietnia. Obecni byli również przedstawiciele policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie oraz Straży Rybackiej.

- Zorganizowaliśmy to spotkanie po to, aby na miejscu, w bezpośredniej rozmowie, przedstawiciele firmy mogli szybko uzyskać od regionalnych służb ochrony środowiska dyspozycje, w jaki sposób dokonać wydobycia, wywozu oraz utylizacji zanieczyszczonej ziemi – mówi burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

Natychmiast po zakończeniu spotkania, w obecności inspektorów WIOŚ, straży pożarnej i innych służb firma rozpoczęła prace. Ich celem w pierwszym etapie jest usunięcie zanieczyszczonej ziemi oraz dokładne zlokalizowanie i usunięcie ewentualnych resztek szkodliwych substancji.

Osoby udające się na spotkanie

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Łyżka koparki wykopująca dziurę w ziemi

Strażacy nad brzegoem wykopu

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop
Tagi:
ZWM